Analýza adaptačních opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu a urbanizace
na vodní režim v oblasti vnější Prahy - mapový portál

O portáluMapový prohlížečInformace o datech

Tento mapový portál vznikl jako jeden z výstupů projektu „Analýza adaptačních opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu a urbanizace na vodní režim v oblasti vnější Prahy - mapová aplikace“, řešeného Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, veřejnou výzkumnou institucí, v období 2018 až 2020 s podporou Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

Podrobnosti a další údaje o projektu, stejně jako další výstupy a výsledky projektu, naleznete na stránkách projektu dostupných na adrese https://heis.vuv.cz/projekty/praha-adaptacniopatreni.

V aplikaci naleznete data, která jsou výsledkem modelů a analýz realizovaných v průběhu řešení projektu. Vlastní mapy (a k nim připojená data) jsou dostupné na záložce „Mapový prohlížeč“ (pro práci s mapovým portálem je pak na této záložce dostupná také stručná nápověda). Informace o prezentovaných datech a ppostupech použitých při jejich zpracování pak naleznete na záložce „Informace o datech“.

Projekt je financován prostřednictvím Operačního programu Praha - pól růstu ČR.
www.penizeproprahu.cz

Datum poslední aktualizace stránky: 15.1.2021

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6, Česká republika
http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Ing. Anna Hrabánková
anna.hrabankova@vuv.cz
+420 220 197 437

Technicky zajišťuje

Webové stránky technicky zajišťuje
Hydroekologický informační systém VÚV TGM (HEIS VÚV)
http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2020. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů