Analýza adaptačních opatření ke zmírnění
dopadů změny klimatu a urbanizace na
vodní režim v oblasti vnější Prahy

ÚvodZákladní
údaje
Náplň a cíle
projektu
VýsledkyPublicita

Úvod

Vítáme Vás na stránkách projektu „Analýza adaptačních opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu a urbanizace na vodní režim v oblasti vnější Prahy“, zaměřeného na posouzení dlouhodobého vlivu urbanizace na vodní režim území Prahy, včetně objasnění dopadu probíhajících klimatických změn.

Na stránkách naleznete informace o řešené problematice, informace o průběhu řešení a dále také informace o dosažených a realizovaných výsledcích a výstupech.

Projekt je financován prostřednictvím Operačního programu Praha - pól růstu ČR.
www.penizeproprahu.cz

Datum poslední aktualizace stránky: 8.1.2018

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Ing. Anna Hrabánková
anna.hrabankova@vuv.cz
+420 220 197 437

Technicky zajišťuje

Webové stránky technicky zajišťuje
Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů