Aktivita projektu „Voda pro Prahu“

Využití umělých a přírodních struktur
pro revitalizace a zvýšení biologické
a morfologické pestrosti pražských potoků

ÚvodO projektuLokalityPrůběh řešeníVýsledky
Lokality
Lokality

Lokality

Odběrové a experimentální lokality

Na základě výsledků terénního průzkumu malých vodních toků na území Hlavního města Prahy byly vybrány úseky v relativně dobrém hydromorfologickém stavu na Radotínském, Libušském, Kunratickém potoce a Botiči. Dále byly ve spolupráci s pracovníky Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy vybrány čtyři lokality na Rokytce, Šáreckém a Dalejském potoce, které jsou určeny pro experimentální vložení objektů říčního dřeva. Většinou šlo o úseky vodních toků, kde proběhla v nedávné době revitalizace nebo úprava koryta. Rokytka nad Hořejším rybníkem a Šárecký potok na Žežulce jsou komplexně revitalizovanými koryty. Dalejský potok na místě bývalého klukovického koupaliště byl rozvolněn a získal široké štěrkové koryto. Rokytka pod Hořejším rybníkem je kamenivem opevněný zahloubený kapacitní vodní tok, kde však byla v rámci možností vytvořena balvanitá členitá peřej. Délka experimentálních lokalit je přibližně 100 metrů vodního toku. Na všech lokalitách probíhá fyzikálně – chemický a biologický monitoring. Na obrázku jsou lokality vybrané pro experimentální osazení objektů říčního dřeva označené červeně, zeleně jsou pak označené ostatní lokality.

Odběrové a experimentální lokality
Šárecký potok
Žežulka
(odběrová a experimentální lokalita)
(Id lokality: SAR)
Zobrazit fotogalerii
Dalejský potok
pod soutokem s Prokopským potokem
(odběrová a experimentální lokalita)
(Id lokality: DAL)
Zobrazit fotogalerii
Rokytka
nad Hořejším rybníkem
(odběrová a experimentální lokalita)
(Id lokality: ROKNAD)
Zobrazit fotogalerii
Rokytka
pod Hořejším rybníkem
(odběrová a experimentální lokalita)
(Id lokality: ROKPOD)
Zobrazit fotogalerii
Radotínský potok
nad Maškovým mlýnem
(odběrová lokalita)
(Id lokality: RAD)
Zobrazit fotogalerii
Libušský potok
nad areálem TJ Spartak Modřany
(odběrová lokalita)
(Id lokality: LIB)
Zobrazit fotogalerii
Kunratický potok
u Thomayerovy nemocnice
(odběrová lokalita)
(Id lokality: KUN)
Zobrazit fotogalerii
Botič
pod jezem Marcela
(odběrová lokalita)
(Id lokality: BOT)
Zobrazit fotogalerii

Datum poslední aktualizace stránky: 20.11.2018

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel aktivity

Mgr. Pavel Kožený
pavel.kozeny@vuv.cz
+420 220 197 265

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů