Voda pro Prahu

ÚvodO projektuPodrobnostiEtapy řešeníKe staženíVýsledkyPublicita

Výsledky

Dílčí cíl č. 1:

Varovný systém pro pražskou vodárenskou soustavu před znečištěním mikropolutanty včetně softwaru pro predikci průtoků a koncentrací PPCP

Řešitel dílčího projektu: Ing. Anna Hrabánková

V rámci řešení projektu probíhaly zejména tyto činnosti:

 1. instalace vodoměrných profilů,
 2. kontinuální měření průtoků a hydrometrování
 3. monitoring kvality vody a jeho zpracování
 4. vzorkování podzemních vod a dnových sedimentů nádrže
 5. vzorkování surové a upravené pitné vody
 6. analýza klimatických a hydrologických dat
 7. analýza využití ploch pilotních povodí
 8. využití dat pro návrh varovného systému

Výsledky jsou uvedeny v závěrečné zprávě a dále (z důvodu velkého množství analytických i hydrologických dat) ve speciální prohlížečce, kde jsou uvedeny všechny výsledky provedených analýz a měření ve formě přehledných grafů.

Projekt řešil 3 zdroje pitné vody pro Prahu:

 • Káraný – pilotní území je na obr.1,
 • Zdroj Želivka – pilotní území na obr.2
 • Podolí – pilotní území na obr.3
Pilotní území Káraný
Obr.1 Pilotní území Káraný

Pilotní území Želivka Obr.2 Pilotní území Želivka

Schematické zobrazení polohy vzorkovacího profilu – lokalita Podolí
Obr.3 Schematické zobrazení polohy vzorkovacího profilu – lokalita Podolí

Celkem bylo zahájeno sledování v roce 2017 na počtu 46 farmak, resp. jejich derivátů, a postupně se tento počet rozšiřoval, až v závěru projektu bylo sledováno až 93 látek, resp. jejich derivátů v měsíčním intervalu. Jejich přehled včetně mezí detekce podává Tabulka 1. Odběry probíhaly v měsíčním intervalu, v letním období (červenec-srpen), kdy lze očekávat snížení průtoků a tudíž zvýšení koncentrací sledovaných látek, byly odběry zahuštěny s frekvencí 2-4x měsíčně.

Tabulka 1 Přehled sledovaných látek PPCP

PPCP jednotka meze detekce nejistota (%) charakteristika
17a-ethynilestradiol ng/l 2 35 hormon
17-alpha-estradiol ng/l 1 35 hormon
17-beta-estradiol ng/l 1 35 hormon
accesulfam ng/l 50 35 umělé sladidlo
acebutolol ng/l 10 35 beta blokátor
alfuzosin ng/l 10 35 beta blokátor
atenolol ng/l 10 30 beta blokátor
azithromycin ng/l 10 35 antibiotikum
bezafibrate ng/l 10 35 fibrát
bisoprolol ng/l 10 35 beta blokátor
bisphenol A ng/l 50 35 alkylphenol
bisphenol B ng/l 50 35 metabolit
bisphenol S ng/l 50 35 metabolit
caffein ng/l 100 45 stimulant
carbamazepine ng/l 10 30 antiepileptikum
carbamazepine 10,11-dihydroxy ng/l 10 40 metabolit
carbamazepine 10,11-dihydro-10-hydroxy ng/l 10 40 metabolit
carbamazepine 10,11-epoxide ng/l 10 40 metabolit
carbamazepine -2-hydr. ng/l 10 35 metabolit
celiprolol ng/l 10 35 betablokátor
ciprofloxacin ng/l 20 35 antibiotikum
citalopram ng/l 20 35 antidepresivum
clarithromycin ng/l 10 35 antibiotikum
clindamycin ng/l 10 35 antibiotikum
clofibric acid ng/l 10 35 metabolit
cotinine ng/l 20 35 metabolit
cyclophosphamide ng/l 10 35 alkylační činidlo
diclofenac ng/l 20 30 nesteroidní protizánětlivá látka
diclofenac-4'-hydroxy ng/l 20 40 metabolit
diltiazem ng/l 10 35 vasodilátor
doxycyclin ng/l 50 35 antibiotikum
enrofloxacin ng/l 20 35 antibiotikum
erythromycin ng/l 10 30 antibiotikum
estriol ng/l 10 35 hormon
estron ng/l 1 35 hormon
fexofenadine ng/l 10 35 antihistaminukum
fluconazole ng/l 10 35 antifungicidum
fluoxentine ng/l 10 35 antidepresivum
furosemide ng/l 50 35 diuretikum
gabapentin ng/l 10 35 sedativum
gemfibrozil ng/l 10 35 fibrát
hydrochlorothiazide ng/l 50 35 diuretikum
chloramphenicol ng/l 20 35 antibiotikum
ibuprofen ng/l 20 35 nesteroidní protizánětlivá látka
ibuprofen-2-hydroxy ng/l 30 40 metabolit
ibuprofen-carboxy ng/l 20 40 metabolit
iohexol ng/l 50 35 kontrastní látka
iomeprol ng/l 50 35 kontrastní látka
iopamidol ng/l 50 35 rentgenová kontrastní látka
iopromid ng/l 50 30 rentgenová kontrastní látka
irbesartan ng/l 10 35 lék na vysoký tlak
ivermectin ng/l 50 35 lék na vysoký tlak
ketoprofen ng/l 10 35 nesteroidní protizánětlivá látka
lamotrigine ng/l 10 35 antiepileptikum
lovastatin ng/l 10 35 statin
memantine ng/l 20 35 NMDA receptor
metoprolol ng/l 10 30 beta blokátor
mirtazapine ng/l 10 35 antidepresivum
naproxene ng/l 50 30 nesteroidní protizánětlivá látka
naproxene-o-desmethyl ng/l 20 40 metabolit
norfloxacin ng/l 20 35 antibiotikum
ofloxacin ng/l 20 35 antibiotikum
oxcarbazepine ng/l 10 40 lék proti křečím
oxypurinol ng/l 50 35 inhibitor
paracetamol ng/l 10 35 lék na bolest
paraxanthine ng/l 100 35 psychoaktivní stimulátor
peniciline G potassium salt ng/l 10 30 antibiotikum
phenazone ng/l 10 35 analgetikum and antipyretikum
primidone ng/l 10 35 barbiturát
progesteron ng/l 0,5 35 hormon
propranolol ng/l 10 35 beta blokátor
propyphenazone ng/l 10 35 antipyretikum
ranitidin ng/l 10 35 inhibitor
roxithromycin ng/l 10 35 antibiotikum
saccharin ng/l 50 35 umělé sladidlo
sertraline ng/l 10 35 antidepresivum
simvastatin ng/l 10 35 statin
sotalol ng/l 10 35 beta blokátor
sulfamerazine ng/l 10 35 antibiotikum
sulfamethazine ng/l 10 35 antibiotikum
sulfamethoxazol ng/l 10 30 antibiotikum
sulfanilamide ng/l 50 35 antibiotikum
sulfapyridine ng/l 10 35 antibiotikum
telmisartan ng/l 20 35 angiotensin receptor
testosteron ng/l 0,5 35 hormon
tiamulin ng/l 10 35 veterinární antibiotikum
tramadol ng/l 10 35 lék na bolest
triclocarban ng/l 10 35 antimikrobiální léčivo
triclosan ng/l 20 30 antimikrobiální léčivo
trimetoprim ng/l 10 30 antibiotikum
valsartan ng/l 10 35 angiotensin receptor
venlafaxine ng/l 10 35 antidepresivum
warfarin ng/l 10 30 anticoagulant

Hlavní výsledek projektu - varovný systém

Varovný systém je založen na propojení modelu hydrologické bilance Bilan a koncentračního modelu pro jednotlivé látky a pozorované profily a lokality, jejímž cílem je podat obraz o vývoji koncentrací farmak v Jizeře v prostoru od Mladé Boleslavi po vodárnu Káraný a pro povodí vodní nádrže Švihov. V rámci varovného systému je možné provést predikci odtoků a koncentrací vybraných látek PPCP (viz seznam látek) po zadání vstupních veličin (srážkových úhrnů a teplot vzduchu).

Výsledky samotného varovného systému jsou prezentovány pomocí webové aplikace, která je založena na technologii R Shiny.

Varovný systém a další výsledky projektu byly poskytnuty pro provozní využití pražským vodárenským společnostem Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Vodárna Káraný, a.s., Želivská provozní a.s. a Úpravna vody Želivka, a.s., pro které byl výzkum primárně zajišťován.


Datum poslední aktualizace stránky: 3.6.2024

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Koordinátor projektu

Mgr. Aleš Zbořil
ales.zboril@vuv.cz
+420 220 197 400

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Statistika přístupů