Voda pro Prahu

ÚvodO projektuPodrobnostiEtapy řešeníKe staženíVýsledkyPublicita

O projektu

Základní údaje o projektu

Název projektu: VODA PRO PRAHU
Registrační číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000118
Poskytovatel dotace: Hlavní město Praha
Název programu: Operační program Praha – pól růstu ČR
Název výzvy: Výzva č. 7 - Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe
Prioritní osa: 1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl: SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Řešitel projektu: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
Řešitelé projektu: Ing. Anna Hrabánková (dílčí projekt K1)
Mgr. Pavel Kožený (dílčí projekt K2)
Ing. Karel Drbal, Ph.D. (dílčí projekt K3)
RNDr. Josef Fuksa, CSc. (dílčí projekt K4)
Zahájení projektu: 1. 1. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2018

Datum poslední aktualizace stránky: 21.11.2018

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Koordinátor projektu

Mgr. Aleš Zbořil
ales.zboril@vuv.cz
+420 220 197 400

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Statistika přístupů