Pitná voda

Nástroje pro posouzení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody určené k lidské spotřebě

ÚvodO projektuPodrobnostiAktualityVýstupy

Úvod

Vítáme Vás na stránkách projektu „Nástroje pro posouzení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody určené k lidské spotřebě“, řešeného v období od 1.1.2022 do 31.12.2024.

Na stránkách naleznete informace o projektu, jeho řešitelích a řešené problematice, dále pak informace o průběhu řešení projektu a (v závislosti na postupu řešení) také realizované výsledky a výstupy projektu.

Tento projekt je realizován s finanční podporou Technologické agentury České republiky v rámci Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život (Zdravé a kvalitní životní prostředí a udržitelnost využívání přírodních zdrojů - program Ministerstva životního prostředí).
Datum poslední aktualizace stránky: 31.1.2022

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

https://www.vuv.cz

Hlavní řešitel

Mgr. Lucie Jašíková, Ph.D.
lucie.jasikova@vuv.cz
+420 220 197 418

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

https://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2022. Statistika přístupů