CZ EN

Aplikace inovativních postupů při eradikaci invazních raků v ČR

ÚvodO projektuPartneřiPodrobnostiAktualityVýstupy

Výstupy

Na této stránce jsou postupně, v návaznosti na průběh řešení projektu, doplňovány informace o realizovaných výstupech a výsledcích projektu.

Výstupy propagující problematiku ochrany raků

Aktivity projektu jsou z významné části zaměřeny na propagaci osvěty v oblasti ochrany raků. V rámci této činnosti byl zpracován a distribuován tematický kalendář.

Kalendář propagující problematiku ochrany raků (2023)

Aktivitou projektu zaměřenou zejména na propagaci osvěty ochrany raků bylo zpracování a distribuce tematického kalendáře. Kalendář na rok 2023 byl vytištěn v nákladu 2000 výtisků (1800 česky a 200 anglicky) a výstisky byly distribuovány v rámci osvětové činnosti zájemcům z řad odborné a zejména laické veřejnosti.

Kalendář: dokument pdf (4,1 MB)

Datum poslední aktualizace nebo revize stránky: 24.2.2023

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Projektový manažer

Mgr. Pavel Kožený
pavel.kozeny@vuv.cz
+420 220 197 265

Odborné vedení

RNDr. Jitka Svobodová
jitka.svobodova@vuv.cz
+420 220 197 466

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2022. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů