CZ EN

Aplikace inovativních postupů při eradikaci invazních raků v ČR

ÚvodO projektuPartneřiPodrobnostiAktualityVýstupy

Výstupy

Na této stránce jsou postupně, v návaznosti na průběh řešení projektu, doplňovány informace o realizovaných výstupech a výsledcích projektu.

Výstupy propagující problematiku ochrany raků

Aktivity projektu jsou z významné části zaměřeny na propagaci osvěty v oblasti ochrany raků. V rámci této činnosti byl zpracován a distribuován tematický kalendář a dále informační leták.

Leták „Naši vs. invazní raci v Česku“

Leták obsahuje základní informace o našich původních racích a jejich ochraně a dále informace o invazních druzích raků, nebezpečích spojených s jejich šířením a způsobech jejich regulace. Součástí letáku je také přehledná mapka výskytu invazních raků.

Leták: dokument pdf (16,8 MB)

Kalendář propagující problematiku ochrany raků (2023)

Aktivitou projektu zaměřenou zejména na propagaci osvěty ochrany raků bylo zpracování a distribuce tematického kalendáře. Kalendář na rok 2023 byl vytištěn v nákladu 2000 výtisků (1800 česky a 200 anglicky) a výstisky byly distribuovány v rámci osvětové činnosti zájemcům z řad odborné a zejména laické veřejnosti.

Kalendář: dokument pdf (4,1 MB)

Články

V průběhu řešení projektu byly zpracovány a v odborných časopisech publikovány následující články zaměřené na problematiku ochrany raků v České republice.

Aplikace inovativních postupů při eradikaci invazních raků v ČR

Publikováno: Číslo 4/2023 časopisu RACEK - Magazín státního podniku Povodí Vltavy, v upravené verzi také na stránkách obcí Zákolany a Svrkyně
Autoři článku: Mgr. Jiří Vait, RNDr. Jitka Svobodová, Mgr. Pavel Kožený

Text článku: dokument pdf (1,1 MB)

Regulace invazních druhů raků - aplikovaný výzkum VÚV TGM

Publikováno: In: Pyšek, P. a kol. (ed.) První neformální setkání k invazím v ČR. Botanický ústav AVČR. Průhonice, s. 33., 2023
Autoři článku: Jitka Svobodová, Pavel Kožený, Vojtěch Macháček, Jiří Picek

Text článku: dokument pdf (229 kB)

Zákaz přenosu invazních raků signálních

Publikováno: Webové stránky obcí v blízkém okolí Kačležského rybníka (Kačlehy, Člunek, Kunžak), 2023
Autoři článku: Jitka Svobodová

Text článku: dokument pdf (430 kB)
Ukázka článku na webu obce Kačlehy: dokument pdf (219 kB)
Ukázka článku na webu obce Kunžak: dokument pdf (202 kB)
Ukázka článku na webu obce Člunek: dokument pdf (214 kB)

Aplikace inovativních postupů při eradikaci invazních raků v ČR

Publikováno: Webové stránky obcí v blízkém okolí Zákolanského potoka (Svrkyně, Zákolany), 2023
Autoři článku: Jiří Vait, Jitka Svobodová, Pavel Kožený

Text článku: dokument pdf (301 kB)
Ukázka článku na webu obce Svrkyně: dokument pdf (246 kB)
Ukázka článku na webu obce Zákolany: dokument pdf (407 kB)

Naši vs. invazní raci v České republice

Publikováno: Číslo 4/2023 časopisu VTEI
Autoři článku: Jitka Svobodová, Vojtěch Macháček, Pavel Kožený, Jiří Picek

Text článku: dokument pdf (447 kB)
Článek na stránkách časopisu VTEI: externí odkaz (online)

Přednášky

Další aktivitou v rámci řešení projektu zaměřenou na oblast osvěty je realizace přednášek orientovyných na problematiku ochrany raků. Realizovány již byly následující přednášky.

Přednáška o invazních racích v Lednici

19.9.2023, Lednice

Viz: záložka „Aktuality

Účast na „Invazním setkání“

12.9.2023, Průhonice

Viz: záložka „Aktuality

Přednáška na táboře u Kačležského rybníka

1.8.2023, Kačležský rybník

Viz: záložka „Aktuality

Den otevřených dveří VÚV TGM

21.6.2023, Praha

Viz: záložka „Aktuality

Přednáška na Eskola Secundaria Homeme Cristos v Aveiru

19.4.2023, Aveiro (Portugalsko)

Viz: záložka „Aktuality

Přednáška na obecním úřadě v Zákolanech

27.3.2023, Zákolany

Viz: záložka „Aktuality

Český rybářský svaz

26.1.2023, Praha

Viz: záložka „Aktuality

12th International Conference on Biological Invasions

12.9.2022 - 16.9.2022, Tartu (Estonsko)

Viz: záložka „Aktuality

Limnologická konference

30.6.2022 - 24.6.2022, Bratislava (Slovensko)

Viz: záložka „Aktuality

Tematický program u příležitosti Světového dne migrace ryb

17.5.2022 - 18.5.2022, Praha

Viz: záložka „Aktuality

Datum poslední aktualizace nebo revize stránky: 9.1.2024

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Projektový manažer

Mgr. Pavel Kožený
pavel.kozeny@vuv.cz
+420 220 197 265

Odborné vedení

RNDr. Jitka Svobodová
jitka.svobodova@vuv.cz
+420 220 197 466

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2022. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů