Efektivní a udržitelné nakládání s potravinovými odpady v obcích

ÚvodO projektuPartneřiAktuality

Úvod

Vítáme Vás na stránkách projektu „Efektivní a udržitelné nakládání s potravinovými odpady v obcích“.

Problematika předcházení vzniku potravinových odpadů a nakládání s nimi je v současné době vysoce aktuální téma v ČR i v zahraničí. Podle údajů MŽP byla produkce potravinových odpadů v roce 2020 972 tis. tun, přičemž 742 tis. tun bylo z domácností (76%). Jedná se o zásadní část potravinového řetězce, na který je možné se cíleně zaměřit právě prostřednictvím obcí a nástrojů, které pro ně v ČR nebyly dosud vytvořeny.

Na stránkách naleznete informace o projektu a dosažených výsledcích. www.tacr.cz www.mzp.cz

Datum poslední aktualizace stránky: 30.4.2024

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Kontaktní osoba k projektu za řešitele

Ing. Dagmar Vološinová
dagmar.volosinova@vuv.cz
+420 220 197 245

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2018. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů
s