Mapy limitů vsakování
odpadních vod

ÚvodO projektuO stránkáchOnline mapyPřehledové mapy

Přehledové mapy

Zobrazení/stažení přehledových map

Přehledové mapy celého území ČR jsou ve formátu JPG nebo PNG vždy ve velikostech A3 (měřítko 1 :1 250 000) a A1 (měřítko 1 : 750 000).

Zobrazit Přehledové mapy, doplňkový text Aktualizace
Přehledová mapa Mapa limitů pro umístění vsakovacího prvku (1 : 1 250 000, formát JPG, velikost A3) 11.10.2011
Přehledová mapa Mapa limitů pro umístění vsakovacího prvku (1 : 1 250 000, formát PNG, velikost A3) 11.10.2011
Přehledová mapa Mapa limitů pro umístění vsakovacího prvku (1 : 750 000, formát JPG, velikost A1) 11.10.2011
Přehledová mapa Mapa limitů pro umístění vsakovacího prvku (1 : 750 000, formát PNG, velikost A1) 11.10.2011
Přehledová mapa Mapa limitů pro lokalizaci oblastí vstupu vsakované vody do zóny saturace (1 : 1 250 000, formát JPG, velikost A3) 11.10.2011
Přehledová mapa Mapa limitů pro lokalizaci oblastí vstupu vsakované vody do zóny saturace (1 : 1 250 000, formát PNG, velikost A3) 11.10.2011
Přehledová mapa Mapa limitů pro lokalizaci oblastí vstupu vsakované vody do zóny saturace (1 : 750 000, formát JPG, velikost A1) 11.10.2011
Přehledová mapa Mapa limitů pro lokalizaci oblastí vstupu vsakované vody do zóny saturace (1 : 750 000, formát PNG, velikost A1) 11.10.2011
Doplňkový text Doplňkový text pro práci se specializovanými mapovými vrstvami ke vsakování odpadních vod do vod podzemních včetně pracovních a interaktivních map 11.10.2011

Další informace a poznámky k datům

Mapy byly zpracovány k datu 11.10.2011. Kromě vlastních mapových vrstev vyznačujících podmínky omezující možnosti vsakování (červená/oranžová/žlutá) jsou v mapách použity jako podklad také další vektorové a rastrové mapové vrstvy.

Datum poslední aktualizace stránky: 8.11.2016

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel

Ing. Kateřina Poláková
katerina_polakova@vuv.cz
+420 220 197 381

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2011-2016. Statistika přístupů