Mapy limitů vsakování
odpadních vod

ÚvodO projektuO stránkáchOnline mapyPřehledové mapy

Online mapy

Interaktivní mapy limitů vsakování lze prohlížet prostřednictvím mapového prohlížeče. Přístupné jsou dále zpracované přehledové mapy limitů vsakování ke stažení ve formátu JPG nebo PNG (viz záložka „Přehledové mapy“).

Prohlížení interaktivních map

Mapy limitů vsakování jsou publikovány formou interaktivních map. Pro prohlížení interaktivních map si můžete zvolit jeden ze dvou dostupných režimů mapového prohlížeče:

Pro prohlížení interaktivních map je třeba mít povolené otevírání oken pomocí skriptů. Další informace k prohlížení dat naleznete v nápovědě na stránkách HEIS VÚV. Vzhledem k zobrazovanému množství dat upozorňujeme, že načítání map může chvíli trvat.

Tip: Při prohlížení map v režimu "AJAX" můžete snadno přiblížit požadovaný výřez mapy tažením myší při současném stisknutí klávesy "Ctrl".

Pro zobrazení a prohlížení map klikněte na ikonku GIS - mapy+data u příslušného odkazu v následující tabulce.

Zobrazit Interaktivní mapy Aktualizace
Interaktivní mapa - HVMAP Interaktivní mapa - AJAX Mapa limitů pro umístění vsakovacího prvku 11.10.2011
Interaktivní mapa - HVMAP Interaktivní mapa - AJAX Mapa limitů pro lokalizaci oblastí vstupu vsakované vody do zóny saturace 11.10.2011

Další informace a poznámky k datům

Mapy byly zpracovány k datu 11.10.2011. Kromě vlastních mapových vrstev vyznačujících podmínky omezující možnosti vsakování (červená/oranžová/žlutá) jsou v mapách použity jako podklad také další vektorové a rastrové mapové vrstvy.

Datum poslední aktualizace stránky: 30.11.2021

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel

Ing. Kateřina Poláková
katerina_polakova@vuv.cz
+420 220 197 381

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2011-2016. Statistika přístupů