Mapy limitů vsakování
odpadních vod

ÚvodO projektuO stránkáchOnline mapyPřehledové mapy

O těchto stránkách

Úvodem několik technických informací pro lepší orientaci na stránkách. Stránky jsou členěny na několik částí. Jednotlivé části jsou přístupné prostřednictvím záložek v horní části okna. Stránky obsahují jak základní obecné informace, tak zejména vlastní mapy limitů vsakování odpadních vod. Předtím, než začnete používat jednotlivé nástroje, přečtěte si pečlivě informace uvedené na této i na dalších záložkách. Před zahájením prohlížení interaktivních map (záložka "Online mapy") si pak pozorně přečtěte také připojenou nápovědu k online prohlížení dat.

Obsah stránek

Stránky zpřístupňují mapy limitů vsakování odpadních vod, které vznikly jako jeden z výstupů v rámci řešení výzkumného záměru MŽP0002071101 - Výzkum a ochrana hydrosféry - výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její trvalé užívání a ochranu, včetně legislativních nástrojů. Mapy limitů vsakování odpadních vod byly vypracovány dvě: Mapa limitů pro umístění vsakovacího prvku a Mapa limitů pro lokalizaci oblastí vstupu vsakované vody do zóny saturace.

Mapa limitů pro umístění vsakovacího prvku souvisí s lokalizací samotného vsakovacího prvku jako součásti čistírny odpadních vod a na základě barevného klíče (princip semaforu) vymezuje následující oblasti:

Mapa limitů pro lokalizaci oblastí vstupu vsakované vody do zóny saturace souvisí s lokalizací oblastí, ve kterých dle výsledků konceptuálního modelu dochází ke vstupu vsakované vody do zóny saturace, a na základě barevného klíče (princip semaforu) vymezuje následující oblasti:

Zpracované mapy spolu s Doplňujícícm textem pro práci se specializovanými mapovými vrstvami ke vsakování odpadních vod do vod podzemních včetně pracovních a interaktivních map jsou doplňující pomůckou k Metodickému pokynu odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí stanovujícího povinnou osnovu vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k vypouštění odpadních vod do vod podzemních podle § 15a odst. 2 písm. g) a § 38 odst. 7 vodního zákona, který byl v roce 2010 zpracován v rámci téhož výzkumného záměru jako certifikovaná metodika. Text certifikované metodiky se stal součástí návrhu Metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

Organizační a technické zajištění

Tyto stránky realizoval Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, v rámci řešení výzkumného záměru MŽP0002071101 - Výzkum a ochrana hydrosféry - výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její trvalé užívání a ochranu, včetně legislativních nástrojů. Portál využívá technických prostředků Hydroekologického informačního systému VÚV TGM. Pro zobrazování dat prostřednictvím interaktivní mapy je využit mapový prohlížeč WebMap firmy Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

Datum poslední aktualizace stránky: 8.11.2016

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel

Ing. Kateřina Poláková
katerina_polakova@vuv.cz
+420 220 197 381

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2011-2016. Statistika přístupů