Komplexní přístupy k identifikaci, ochraně a údržbě
historických systémů retence a distribuce vody v horských
oblastech České republiky s ohledem na památkovou péči

ÚvodO projektuVýstupy

Úvod

Vítáme Vás na stránkách projektu „Komplexní přístupy k identifikaci, ochraně a údržbě historických systémů retence a distribuce vody v horských oblastech České republiky s ohledem na památkovou péči“, řešeného v letech 2023 až 2027.

Na řešení projektu se podílí Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce a Historický ústav Akademie věd ČR.

Tento projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.
Datum poslední aktualizace stránky: 4.5.2023

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Kontaktní osoba

Mgr. David Honek, Ph.D.
david.honek@vuv.cz
+420 541 126 317

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2023. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů