Vítejte !

Vítáme vás na stránkách věnovaných problematice jakosti surové vody.
Naleznete zde data o jakosti surové vody odebírané z povrchových nebo podzemních vod pro účely úpravy na vodu pitnou, shromažďovaná podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Na stránkách se můžete pohybovat prostřednictvím nabídky v pravé části okna, pro rychlý přístup k datům můžete využít i přímé odkazy přímo na této stránce.


Online databáze hlášených dat

Databáze

Data o jakosti surové vody ohlašovaná podle platné vyhlášky. Databáze obsahuje údaje od počátku sledování, tedy od roku 2002, do současnosti. Data jsou aktualizována jednou ročně.

 

Formuláře pro další referenční rok

Formuláře

Formuláře s předvyplněnými identifikačními údaji podle posledních hlášených dat k danému odběrnému místu ke stažení.O stránkách / o projektu

Tuto aplikaci zpracoval Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, v rámci projektu TA01020670 "Chráněná území povrchových a podzemních vod pro lidskou spotřebu – hodnocení jakosti surové vody a jeho využití v praxi" financovaného Technologickou agenturou České republiky v letech 2011 až 2013.

Více informací o projektu...

5509 přístupů (25.05.2019 00:48) 
přístupy jsou počítány od 16.10.2013 Detaily o počtu přístupů na stránky