Vítejte !

Vítáme vás na stránkách věnovaných problematice jakosti surové vody.
Naleznete zde data o jakosti surové vody odebírané z povrchových nebo podzemních vod pro účely úpravy na vodu pitnou, shromažďovaná podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Na stránkách se můžete pohybovat prostřednictvím nabídky v pravé části okna, pro rychlý přístup k datům můžete využít i přímé odkazy přímo na této stránce.Online databáze hlášených dat

Data o jakosti surové vody ohlašovaná podle platné vyhlášky. Databáze obsahuje údaje od počátku sledování, tedy od roku 2002, do současnosti.

Přejít do online databáze...O stránkách / o projektu

Tuto aplikaci zpracoval Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, v rámci projektu TA01020670 „Chráněná území povrchových a podzemních vod pro lidskou spotřebu – hodnocení jakosti surové vody a jeho využití v praxi“ financovaného Technologickou agenturou České republiky v letech 2011 až 2013.

Více informací o projektu...

6133 přístupů (16.11.2019 02:10) 
přístupy jsou počítány od 16.10.2013 Detaily o počtu přístupů na stránky