Využití effect-based metod
k hodnocení stavu povrchových vod
v kontextu Rámcové směrnice o vodě

ÚvodO projektuŘešení projektuAktualityVýstupy

Aktuality

Úspěšná nominace projektu do výzvy TAP Action 2022

20.7.2021, Ostrava

Projekt HOPEM se úspěšně nominoval do výzvy Thematic Annual Programming Action 2022 (TAP Action) v rámci ERA-NET Cofundu Aquatic Pollutants s finanční podporou z programu Horizon 2020. Do TAP Action jsou zapojeni poskytovatelé z dalších čtyř zemí EU - Francie, Španělska, Irska a Švédska. Projekt je zaměřen na podporu mobility a sdílení dobré praxe, materiálů, dat a výsledků. Mezinárodní aktivity poběží od ledna 2022 do prosince 2023.

Zpřístupnění internetových stránek projektu

29.6.2021, Ostrava, Praha

Dne 29.6.2021 byly spuštěny webové stránky projektu. Tímto byl splněn plánovaný výstup projektu řazený do kategorie O (Ostatní výsledky), který má za cíl informovat laickou i odbornou veřejnost o možnostech využití effect-based metod při monitorování zatížení toků znečišťujícími látkami a budoucích možnostech využití těchto metod při hodnocení stavu povrchových vod v rámci ČR.

Zpracování vzorků

30.4.2021, Ostrava

V dubnu začalo také zpracování prvních odebraných vzorků. Ty se nejprve 24 hodin míchaly se směsí sorbentů (XAD reziny) a poté byly převedeny do rozpouštědla, zahuštěny odfoukáváním dusíkem a uchovány v mrazáku před dalším zpracováním.

Fotogalerie: skrýt fotogalerii
Velikost náhledů fotografií:

Videozáznamy:

Extrakce: videozáznam (1,5 MB)
XAD: videozáznam (12,1 MB)

Dubnové odběry

30.4.2021, Ostrava

V dubnu proběhly první tři vzorkovací kampaně v souladu se vzorkovacími plány státních podniků Povodí Labe, Moravy a Odry. Z důvodu deštivého počasí byly průtoky v řekách zvýšené.

Fotogalerie: skrýt fotogalerii
Velikost náhledů fotografií:

Zahájení projektu

4.2.2021, Ostrava

Práce na projektu byly zahájeny nezbytnými přípravnými a administrativními činnostmi.
Datum poslední aktualizace stránky: 20.7.2021

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Mgr. Pavla Kovaláková, Ph.D.
pavla.kovalakova@vuv.cz
+420 595 134 835

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2021. Statistika přístupů