CZ EN

Využití effect-based metod
k hodnocení stavu povrchových vod
v kontextu Rámcové směrnice o vodě

ÚvodO projektuŘešení projektuAktualityVýstupy

Aktuality

Průběh roku 2023

18.12.2023

Dalších 8 jednání v roce 2023 proběhlo videokonferenčně. Tato jednání se zabývala problematikou naplnění plánu činností v rámci TAP Action.

Podzim 2023

11.12.2023

Na podzim roku 2023 se laboratoř zúčastnila 1. mezinárodního mezilaboratorního porovnání – okružního rozboru zaměřeného na stanovení estrogenních účinků vzorků pořádaného skupinou EBM při WG Chemicals.

Praha 5. - 6. 10. 2023

23. 10. 2023

Jednání navazující na madridské setkání proběhlo pod organizací VÚV a TAČR v Praze.

Madrid 31.01. 2023

14.2.2023

Představení projektu na jednání clusteru TAP Action, které proběhlo v Madridu dnech 30. - 31.1.2023

Setkání členů TAP Clusteru v Madridu

1.12.2022, Ostrava

V termínu 30. až 31. ledna příštího roku by mělo proběhnout první osobní setkání všech účastníků projektu TAP Action v Madridu.

Analýzy vzorků

1.12.2022, Ostrava

Během října proběhly poslední odběry vzorků povrchových vod tohoto roku. Vzorky byly zpracovány a zkoncentrovány pro následné toxikologické testy. Nyní jsou vzorky analyzovány na přítomnost toxických, mutagenních a estrogenních látek v našich laboratořích.

Fotogalerie: skrýt fotogalerii
Velikost náhledů fotografií:

Implementation Plan for cluster of excellence RedCoPollutants a Who-is-Who brochure

22.8.2022, Ostrava

V červenci byl vydán Implementation Plan for cluster of excellence RedCoPollutants a zároveň proběhla aktualizace Who-is-Who brochure, představující jednotlivé členy účastnící se mezinárodního projektu Thematic Annual Programming Action (TAP).

Implementation Plan for cluster of excellence RedCoPollutants: dokument pdf (3,2 MB, anglicky)
Who-is-Who brochure: dokument pdf (15,6 MB, anglicky)

Anglická verze stránek spuštěna

12.5.2022, Ostrava, Praha

Od dubna 2022 je díky účasti projektu na akci TAP k dispozici anglická verze webových stránek projektu. Informace na těchto stránkách umožní seznámit se s řešením projektu a jeho výsledky také česky nehovořícím kolegům i veřejnosti.

Dubnové odběry

27.4.2022, Ostrava

I v letošním roce proběhly v průběhu dubna první tři vzorkovací kampaně v souladu se vzorkovacími plány státních podniků Povodí Labe, Moravy a Odry.

Setkání členů TAP Clusteru

20.1.2022, on-line

Dne 20. 1. 2022 proběhlo první setkání členů TAP Clusteru, z důvodu trvání zhoršené epidemiologické situace, online. Zúčastnilo se jej 21 zástupců projektů ze čtyř zemí (ČR, Francie, Irska a Španělska), řídícího výboru a externích organizací z ČR a Německa (zástupci AquaticPollutants Transfer Project). Cílem bylo představení všech zúčastněných stran, jejich potřeb a cílů, po kterém následovala řízená diskuse, během které se hledaly synergie mezi tématy jednotlivých představených projektů a výstupy, kterých by mohlo být dosaženo před rokem 2023. V případě zájmu je možné seznámit se s partnerskými projekty v Who-Is-Who brochure.

Who-Is-Who brochure: dokument pdf (4,7 MB, anglicky).

Konference Životní prostředí – Prostředí pro život

16. - 17. 9. 2021, Praha

V září proběhla v Ballingově sálu Národní technické knihovny v Praze dvoudenní odborná konference pořádaná za podpory Ministerstva životního prostředí Českou informační agenturou životního prostředí (CENIA).
Projekt HOPEM byl prezentován v přednáškové sekci IV: Téma Voda.

Prezentace „Hodnocení stavu vod pomocí effect-based metod“: dokument pdf (2,6 MB).
Více informací o konferenci naleznete zde: externí odkaz.

Úspěšná nominace projektu do výzvy TAP Action 2022

20.7.2021, Ostrava

Projekt HOPEM se úspěšně nominoval do výzvy Thematic Annual Programming Action 2022 (TAP Action) v rámci ERA-NET Cofundu Aquatic Pollutants s finanční podporou z programu Horizon 2020. Do TAP Action jsou zapojeni poskytovatelé z dalších čtyř zemí EU - Francie, Španělska, Irska a Švédska. Projekt je zaměřen na podporu mobility a sdílení dobré praxe, materiálů, dat a výsledků. Mezinárodní aktivity poběží od ledna 2022 do prosince 2023.

Zpřístupnění internetových stránek projektu

29.6.2021, Ostrava, Praha

Dne 29.6.2021 byly spuštěny webové stránky projektu. Tímto byl splněn plánovaný výstup projektu řazený do kategorie O (Ostatní výsledky), který má za cíl informovat laickou i odbornou veřejnost o možnostech využití effect-based metod při monitorování zatížení toků znečišťujícími látkami a budoucích možnostech využití těchto metod při hodnocení stavu povrchových vod v rámci ČR.

Zpracování vzorků

30.4.2021, Ostrava

V dubnu začalo také zpracování prvních odebraných vzorků. Ty se nejprve 24 hodin míchaly se směsí sorbentů (XAD reziny) a poté byly převedeny do rozpouštědla, zahuštěny odfoukáváním dusíkem a uchovány v mrazáku před dalším zpracováním.

Fotogalerie: skrýt fotogalerii
Velikost náhledů fotografií:

Videozáznamy:

Extrakce: videozáznam (1,5 MB)
XAD: videozáznam (12,1 MB)

Dubnové odběry

30.4.2021, Ostrava

V dubnu proběhly první tři vzorkovací kampaně v souladu se vzorkovacími plány státních podniků Povodí Labe, Moravy a Odry. Z důvodu deštivého počasí byly průtoky v řekách zvýšené.

Fotogalerie: skrýt fotogalerii
Velikost náhledů fotografií:

Zahájení projektu

4.2.2021, Ostrava

Práce na projektu byly zahájeny nezbytnými přípravnými a administrativními činnostmi.
Datum poslední aktualizace stránky: 18.12.2023

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Mgr. Jana Soldánová
jana.soldanova@vuv.cz
+420 595 134 831

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2021-2022. Statistika přístupů