Nové metodické přístupy pro kontrolu
a hodnocení povrchových vod ke koupání

O projektuRok 2011Rok 2012Rok 2013Ke staženíPublikace

Publikace

Baudišová, D. Metody stanovení Escherichia coli a intestinálních enterokoků v koupacích vodách. VTEI, 2013, roč. 55, č. 1/2013, s. 5-7. ISSN 0322-8916.

Baudišová D., Benáková A. Mikrobiální znečištění koupacích vod. In F. Růžička, J. Gabriel 26. kongres Československé společnosti mikrobiologické s mezinárodní účastí. Brno, 24. 6. 2013. Brno : Československá společnost mikrobiologická, 2013, s. . ISBN 978-80-260-4507-6.

Kožíšek F., Šašek J., Baudišová D., Benáková A., Jahnová I., Pumann P. Sledování podmíněně patogenních patogenů ve vybraných povrchových vodách a hodnocení jejich rizika při koupání. In Sýkora V., Kujalová H (eds) Hydroanalytika 2013. Hradec Králové, 17. 9. 2013. Praha : CSlab s r.o., 2013, s. 23-29. ISBN 978-80-904986-1-7.

Benáková, A., Baudišová, D. Vliv odtoku ČOV Písek na kvalitu vody v Otavě. In Růžičková I., Fuka T., Wanner J. Sborník přednášek a posterových sdělení, Voda 2013. Poděbrady, 18. 9. 2013. Brno : Tribun EU, 2013, s. 289-292. ISBN 978-80-263-0506-4.

Kožíšek, F., Pumann, P., Šašek, J., Baudišová, D., Benáková, A., Chvátalová, M. Výskyt patogenů a související riziko infekce ve vybraných povrchových vodách ČR. In Říhová - Ambrožová, J. Ed. Vodárenská biologie 2013. Praha, 6. 2. 2013. Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2013, s. 135-145. ISBN 978-80-86832-70-8.

Baudišová D. Koupou se i vodáci?. In RNDr. Miloslava Prokšová, CSc. MIkrobiológia vody a životného prostredia 2012. Nový Smokovec, 12. 9. 2012. Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2012, s. 11-12. ISBN 978-80-971197-2-0.

Baudišová D., Benáková A. Metodický přístup k mikrobiologickým analýzám koupacích vod. In RNDr. MIloslava Prokšová, CSc. Mikrobiológia vody a životného prostredia 2012. Nový Smokovec, 12. 9. 2012. Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2012, s. 7-10. ISBN 978-80-971197-2-0.

Baudišová D., Benáková A. Problematika bakterií Campylobacter v koupacích vodách. In RNDr. Miloslava Prokšová, CSc. Mikrobiológia vody a životného prostredia 2012. Nový Smokovec, 12. 9. 2012. Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2012, s. 20-24. ISBN 978-80-971197-2-0.

Baudišová D., Benáková A. Vybrané patogenní bakterie v sedimentech. In Halousková Olga Analytika odpadů II. Žďár nad Sázavou, 27. 11. 2012. 11.11.2012 : Vodní zdroje Ekomonitor, 2012, s. 110-111. ISBN 978-80-86832-69-2.

Baudišová D. Metody mikrobiologických analýz koupacích vod v České republice. In Baudišová D. Mikrobiologie vody a prostředí 2011. Tupadly, Motel Kryštof, 19. 10. 2011. Praha : Československá společnost mikrobiologická, VÚV TGM, v.v.i., 2011, s. 6-9. ISBN .


Datum poslední aktualizace stránky: 17.8.2016

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel

RNDr. Dana Baudišová, Ph.D.
dana_baudisova@vuv.cz
+420 220 197 219

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2016. Statistika přístupů