Nové metodické přístupy pro kontrolu
a hodnocení povrchových vod ke koupání

O projektuRok 2011Rok 2012Rok 2013Ke staženíPublikace

Ke stažení

Seminář Koupací vody 2012 VÚV (dokument pdf, 940 kB)
Seminář Koupací vody 2012 SZÚ (dokument pdf, 800 kB)
Problematika vzorkování povrchových vod ke koupání (Petr Pumann) (dokument pdf, 2 MB)
Stanovení sinic (revize ČSN 75 7717) a chlorofylu (Petr Pumann) (dokument pdf, 926 kB)
Problematika hodnocení výskytu sinic a fytoplanktonu (Petr Pumann) (dokument pdf, 329 kB)
Pseudomonas aeruginosa v rekreačních vodách (Jaroslav Šašek) (dokument pdf, 389 kB)
Doporučené metody ke stanovení E. coli a intestinálních enterokoků v povrchových vodách ke koupání (Dana Baudišová) (dokument pdf, 1,5 MB)
Způsoby hodnocení výsledků (a základy QMRA) (Kožíšek) (dokument pdf, 443 kB)
Zpráva z hodnocení speciálního MPZ (dokument pdf, 516 kB)

Datum poslední aktualizace stránky: 17.8.2016

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel

RNDr. Dana Baudišová, Ph.D.
dana_baudisova@vuv.cz
+420 220 197 219

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2016. Statistika přístupů