Nové metodické přístupy pro kontrolu
a hodnocení povrchových vod ke koupání

O projektuRok 2011Rok 2012Rok 2013Ke staženíPublikace

O projektu

Charakteristika projektu

Cilem projektu je verifikace mikrobiologických indikátorů jakosti koupacích vod (Escherichia coli, intestinální enterokoky, sinice), vyřešení kritických bodů jejich stanovení a výzkum korelace s patogenními mikroorganismy (termotolerantní Campylobacter, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, parazitární prvoci apod.).

Výsledky výzkumu budou zpracovány v technickém doporučení pro hydroanalytické laboratoře a další subjekty, zainteresované v oblasti jakosti a zdravotní nezávadnosti koupacích vod.

Základní údaje o projektu

Název projektu: Analýzy a hodnocení sociálně ekonomických dopadů na rozvoj společnosti v územích chráněných pro akumulaci povrchových vod
Číslo projektu: TA01020675
Poskytovatel dotace: Technologická agentura České republiky
Název programu: Alfa
Řešitel projektu: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
Další účastník projektu: CONSYGEN CZ s.r.o.
Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze
Zahájení projektu: 1.1.2011
Ukončení projektu: 31.12.2013

Datum poslední aktualizace stránky: 17.8.2016

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel

RNDr. Dana Baudišová, Ph.D.
dana_baudisova@vuv.cz
+420 220 197 219

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2016. Statistika přístupů