CZ DE

Společně využívané podzemní vody na Česko-saském pomezí (GRACE)

STUDIE „VLIV KLIMATICKÉ ZMĚNY NA CELKOVOU VODNOST OBOU OBLASTÍ“

Strategické rozhodování by mělo brát v úvahu i možný vliv klimatické změny na celkovou vodnost obou oblastí; vliv klimatické změny vyhodnotil vedoucí partner; saský projektový partner mu k tomu poskytl data a informace. S použitím pozorovaných dat je sledován zejména případný vliv změn klimatu na teploty a srážky. Z hlediska klimatologických veličin jsou obě zájmové oblasti uvažovány jako celek. Byla provedena analýza dostupnosti dat a vytvořen přehled stanic s pozorováním množství srážek a teploty vzduchu, které jsou lokalizovány ve vymezené oblasti jak na české, tak na saské straně. Bylo provedeno statistické zpracování získaných klimatických dat. V květnu 2013 proběhl v Drážďanech společný workshop k otázkám vlivu klimatické změny. Výstupy studie slouží zejména k odhadu vývoje množství infiltrovaných srážek do podzemních vod jako vstupní informace pro modely proudění podzemních vod. Studie byla dokončena v březnu 2014 a souhrn výsledků studie je na stránkách projektu ke stažení.

STUDIE „VLIV KLIMATICKÉ ZMĚNY NA CELKOVOU VODNOST OBOU OBLASTÍ“ - Fotogalerie

DUBEN 2012, LUŽICKÉ HORY


Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

LISTOPAD 2011, LUŽICKÉ HORY


Fotogalerie: skrýt fotogalerii

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel

Ing. Marie Kalinová
marie_kalinova@vuv.cz
+420 220 197 213

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. 2011-2016. Statistika přístupů