Metody optimalizace návrhu opatření
v povodí vodních nádrží vedoucí
k účinnému snížení jejich eutrofizace

ÚVODO PROJEKTUVÝSTUPYVÝPOČETNÍ APLIKACE

Výpočetní aplikace

Aplikace VSTOOLS.EUTRO (dále jen EUTRO) je určena k provádění výpočtů souvisejících s návrhem a optimalizací opatření v povodí vodních nádrží vedoucích k účinnému snížení jejich eutrofizace. Kromě vlastní výpočetní části aplikace také obsahuje nástroje pro organizaci (správu) úloh a uživatelský editor dat. Nedílnou součástí aplikace je pak také uživatelská dokumentace (příručka).

Technické požadavky

Aplikace je vytvořena jako program pro lokální počítač. Podmínkou pro běh aplikace je operační systém Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 s nainstalovanou aktuální verzí platformy Microsoft.NET Framework (u novějších systémů je součástí operačního systému, lze zdarma stáhnout na stránkách společnosti Microsoft www.microsoft.cz).

Aplikace nevyžaduje klasickou instalaci, stačí ji nakopírovat, nejlépe na pevný disk počítače. Není tedy třeba mít na počítači přidělena oprávnění administrátora (platí při distribuci aplikace formou archivu zip).

Minimální požadavky na parametry počítače jsou dány parametry operačního systému, resp. platformy .NET Framework. Rychlost výpočtů je však přímo závislá na parametrech počítače, zejména pak na rychlosti procesoru. Doporučené optimální parametry jsou pro procesor frekvence 2 GHz nebo vyšší a pro operační paměť velikost 2 GB nebo více. Aplikace dále vyžaduje alespoň 50 MB volného místa na pevném disku (pro instalaci vlastní aplikace) a dále dostatek volného místa na disku pro uložení dat řešených úloh (v závislosti na velikosti dat úlohy).

Pokyny pro instalaci

Pomocí níže uvedeného odkazu si stáhněte balíček obsahující aplikaci (archiv zip). Stažený soubor rozbalte. Po rozbalení se vytvoří složka "vstools_komjak". Tuto složku umístěte na pevný disk vašeho počítače, nejlépe přímo do kořenového adresáře (např. "C:\"). Aplikaci pak z vašeho pevného disku spustíte kliknutím na ikonu aplikace "UI.EXE" ve složce "vstools_komjak". Zástupce na plochu pro snadné spuštění si můžete vytvořit kliknutím pravým tlačítkem myši na soubor "UI.EXE" a vybráním volby "Odeslat > Plocha (vytvořit zástupce)".

Poznámka: Aplikace může být alternativně distribuována také formou spustitelného instalátoru (setup.exe). V tomto případě spusťte instalátor a pokračujte podle pokynů na obrazovce (instalace v tomto případě může vyžadovat zvláštní oprávnění uživatele pro práci na počítači - oprávnění administrátora).

Mezi odkazy na stažení aplikace uvedenými dále (a také v instalačním balíčku ke stažení) jsou připojeny licenční podmínky. Stažením a instalcí aplikace s nimi vyjadřujete svůj souhlas. Součástí licenčních podmínek je "Prohlášení o užití software" (strana 2 licenčních podmínek). Prosíme, formulář vyplňte a zašlete poštou nebo naskenovaný e-mailem na v něm uvedenou adresu. Tento krok je povinný.

Poznámka: Při stažení nové verze aplikace (upgrade) není třeba "Prohlášení o užití aplikace" znovu vyplňovat a zasílat, vyplnil-li a zaslal-li jej uživatel již pro některou z předchozích verzí aplikace.

Soubor Datum Velikost Odkaz
Aplikace EUTRO 16.12.2015 45 MB Odkaz
Uživatelská příručka (je součástí instalačního balíčku aplikace, není třeba ji ukládat samostatně) 18.12.2015 12 MB Odkaz
Licenční podmínky - vyplňte stranu 2 a zašlete ji na uvedenou adresu 16.12.2015 38 kB Odkaz
Zkušební datová sada 16.12.2015 10 kB Odkaz

Tento software byl vytvořen s finanční podporou TA ČR.

Datum poslední aktualizace stránky: 18.12.2015

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí projektu

Mgr. Pavel Rosendorf
pavel_rosendorf@vuv.cz


Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2015. Statistika přístupů