Metody optimalizace návrhu opatření
v povodí vodních nádrží vedoucí
k účinnému snížení jejich eutrofizace

ÚVODO PROJEKTUVÝSTUPYVÝPOČETNÍ APLIKACE

Výstupy

Metodické a aplikační výstupy

Výstup Název výstupu Datum Velikost Odkaz
Metodika Metodika pro posuzování vlivu zdrojů znečištění na eutrofizaci vodních nádrží 2015 - -
Výpočetní aplikace Systém pro podporu rozhodování (DSS) při optimalizaci návrhu opatření v povodí vodních nádrží - VSTOOLS.EUTRO 2015 Viz záložka
"Výpočetní aplikace"

Publikační výstupy

Výstup Citace Datum Velikost Odkaz
Příspěvek ve sborníku ROSENDORF, Pavel, Daniel FIALA, Libor ANSORGE, Tomáš DOSTÁL, Josef KRÁSA a Vlastimil ZAHRÁDKA, 2015. Pollution sources apportionment by dissolved phosphorus emissions: an appropriate benchmark of their contribution to the reservoirs eutrophication. In: 2nd International Interdisciplinary Conference on Land Use and Water Quality - Agricultural Production and the Environment, 21.-24. 9. 2015, Vienna, Austria. s. 63. 2015 Externí odkaz (abstrakt) Odkaz
Externí odkaz (prezentace) Odkaz
Poster ZUMR, David, Tomáš DOSTÁL, Josef KRÁSA, Petr KAVKA, Barbora JANOTOVÁ, Miroslav BAUER a Jan DEVÁTÝ, 2014. Runoff, sediment and nutrient transport processes on multiple scales. In: The scientific kick-off meeting of Cost action ES1306, 24.-26. 8. 2014, Wageningen, The Netherlands. 2014 Externí odkaz Odkaz
Příspěvek ve sborníku ROSENDORF, Pavel, Vlastimil ZAHRÁDKA, Tomáš DOSTÁL, Libor ANSORGE, Jiří BERÁNEK a Josef KRÁSA, 2013. Metodika hodnocení eutrofizačního potenciálu zdrojů fosforu v povodí vodních nádrží - podklad k výběru efektivních opatření k omezení eutrofizace. In: Dušan KOSOUR, ed. Vodní nádrže 2013, 25.-26. září 2013, Brno, Česká republika. Brno: Povodí Moravy, s.p., s. 44–50. 2013 910 kB Odkaz

Uvedené výstupy byly vytvořeny s finanční podporou TA ČR.

Datum poslední aktualizace stránky: 12.5.2017

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí projektu

Mgr. Pavel Rosendorf
pavel_rosendorf@vuv.cz


Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2015. Statistika přístupů