Metody optimalizace návrhu opatření
v povodí vodních nádrží vedoucí
k účinnému snížení jejich eutrofizace

ÚVODO PROJEKTUVÝSTUPYVÝPOČETNÍ APLIKACE

Úvod

Vítáme Vás na stránkách projektu "Metody optimalizace návrhu opatření v povodí vodních nádrží vedoucí k účinnému snížení jejich eutrofizace".

Projekt je zaměřen na zpracování metodického postupu a vývoj nástroje pro podporu rozhodování (DSS) při eliminaci zdrojů znečištění v povodích vodních nádrží s cílem omezit jejich eutrofizaci. Účelem projektu je zajištění efektivního navrhování opatření pro jednotlivé typy zdrojů znečištění při zohlednení jejich přínosu ke snížení eutrofizace hodnocených nádrží a také s přihlédnutím k jejich ekonomické nákladnosti.

Práce na projektu probíhaly v období 1.1.2012 až 31.12.2015. Stránky obsahují výsledky a výstupy řešení projektu, ketré jsou tak k dispozici všem uživatelům.

TA ČR Projet byl řešen s finanční podporou TA ČR.

Datum poslední aktualizace stránky: 16.12.2015

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí projektu

Mgr. Pavel Rosendorf
pavel_rosendorf@vuv.cz


Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2015. Statistika přístupů