Erozní smyv

Erozní smyv - zvýšené riziko ohrožení obyvatel a jakosti vody v souvislosti s očekávanou změnou klimatu

Interaktivní databáze


Vybrané katastrální území: -
Pro výběr katastrálního území mapu více přibližte
Logo HEIS VÚV

Hydroekologický informační systém VÚV TGM

© copyright: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

Logo VÚV Logo ČVUT Logo MV