Výstupy projektu

Zpráva o řešení

Dokument Soubor Velikost
Redakčně upravená závěrečná zpráva projektu QJ1220346. VÚV TGM, v.v.i. leden 2015. 0,6 MB

Metodika

Dokument Soubor Velikost
Metodika hodnocení dopadu emisí na vodní prostředí. Certifikovaná metodika. VÚV TGM, v.v.i. prosinec 2014. 5 MB
Metodika hodnocení dopadu emisí na vodní prostředí. Workshop. 16.4.2014, Praha. 3 MB

Programové vybavení

Dokument Soubor Velikost
Programové vybavení pro hodnocení dopadu emisí na vodní prostředí. Technická dokumentace. VÚV TGM, v.v.i., prosinec 2014. 10 MB
Programové vybavení pro hodnocení dopadu emisí na vodní prostředí. Workshop. 17.12.2014, Praha. 7 MB
Programové vybavení pro hodnocení dopadu emisí na vodní prostředí. Instalační soubory. Verze 1.3. VÚV TGM, v.v.i., červen 2015. 110 MB
Veřejná datová sada. Pro verzi aplikace 1.3. VÚV TGM, v.v.i., červen 2015.* 126 MB
* ... Veřejná datová sada obsahuje předvyplněná data ukaztelů jakosti, seznamů a čísleníků a dále rastrové mapové podklady. Ostatní data pro provedení výpočtů a vyhodnocení doplňuje uživatel.

Pokyny pro instalaci programu

Z výše uvedeného odkazu si stáhněte balíček instalačních souborů programu (zip). Stažený soubor rozbalte. Po rozbalení se vytvoří složka "vstools_emjak". Tuto složku umístěte na pevný disk vašeho počítače, nejlépe přímo do kořenového adresáře (např. "C:\").

Aplikaci pak z vašeho pevného disku spustíte kliknutím na ikonu aplikace "UI.EXE" ve složce "vstools_komjak". Zástupce na plochu pro snadné spuštění si můžete vytvořit kliknutím pravým tlačítkem myši na soubor "UI.EXE" a vybráním volby "Odeslat > Plocha (vytvořit zástupce)".

Data si můžete stáhnout prostřednictvím výše uvedeného odkazu. Není-li uvedno jinak, jsou stažená data uložena v archivu "zip". Data jsou v aplikaci organizována do tzv. "složek úloh". Složkou úloh se rozumí složka o úroveň výše, než jsou složky s vlastními daty úloh. Práce s úlohami/složkami úloh je podrobně popsána v uživatelské příručce.

Stažený soubor se vstupními daty načtěte do aplikace přímo ze souboru "zip" použitím nabídky "Úloha > Export/Import > Import úlohy". Následně povrďte provedení importu ze "zip" souboru volbou "Ano" a nalistujte a potvrďte výběr staženého souboru "zip". Alternativně také můžete archiv "zip" nejdříve rozbalit a poté použít volbu pro import úlohy s následným zadáním importu ze "zip" souboru "Ne" nebo rozbalenou úlohu zkopírovat do vámi zvolené a v aplikaci načtené složky úloh (v tomto případě vždy pracujte s celou složkou, nikoli s jednotlivými soubory v ní obsaženými). Pro umístění stažené úlohy doporučujeme použít výchozí složku úloh. Výchozí složkou úloh je složka "data" ve složce aplikace (např.: "C:\vstools_emjak\data", viz pokyny k instalaci aplikace uvedené výše). Umístění dat úlohy pak bude tedy například "C:\vstools_emjak\data\stazenauloha".

Publikace

Publikace Odkaz
Vyskoč, P., Beneš, J., Prchalová, H., Rosendorf, P., Kristová, A., Mičaník, T., Svobodová, J., Semerádová, S., Richter, P., Matoušová, L. Stanovení podílu emisí znečišťujících látek z různých zdrojů do povrchových vod. In Vodní nádrže 2013. Brno: Povodí Moravy, s.p., 2013, díl 1, s. str. 39-43.
Petr Vyskoč, Hana Prchalová, Tomáš Mičaník, Pavel Rosendorf, Alena Kristová, Jitka Svobodová. Postupy hodnocení významnosti zdrojů a cest emisí znečišťujících látek do vody. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2014, roč. 56, č. 1, s. 2—7. ISSN 0322-8916.
Vyskoč, P., Prchalová, H., Filippi, R., Picek, J. Identifikace a hodnocení významnosti emisí z bodových a plošných zdrojů do povrchových vod a jejich začlenění do Plánů povodí. In Vodní hospodářsrví roč. 2015, č. 5, str. 4-8.
Vyskoč, P, Prchalová, H., Rosendor, P. et al.; An Inventory of Emission Sources and Pathways and a Quantification of Emission Load in the Czech Republic. In River Basin 2015 International Conference, Monitoring, Modelling & Management of Pollutants. Karlsruhe: Karlsruhe Institute of Technology, 2015, str. 43-46.
Rosendorf, P., Vyskoč, P., Prchalová, H., Fiala, D. Estimated contribution of selected non-point pollution sources to the phosphorus and nitrogen loads in water bodies of the Vltava river basin. In Soil and Water Research 2016 11/3 p.196-204. ISSN 1801-5395.


Datum poslední aktualizace stránky: 12.2.2018