CZ EN

Monitoring chemismu a biomonitoring
Horní Malše se zaměřením na nároky
perlorodky říční

ÚvodO projektuPodrobnostiEtapy řešeníAktualityKe staženíFotogalerie

Aktuality


Závěrečný seminář projektu

25.4.2016

Výsledky projektu byly představeny na semináři 25. dubna 2016 v prostorách Pizzerie Gran Sasso, Topolova 830, Prachatice.

2. průběžná zpráva projektu byla zpracována k 30.9.2015

30.9.2015

Systematický monitoring chemismu vody a jeho ročních změn proběhl v červnu, červenci (2x), srpnu a září. Vzhledem k tomu, že letošní rok se vyznačuje velkým suchem a nízkými vodními stavy na řekách, nezachytili jsme žádný přívalový déšť, který by významně ovlivnil sledovaný úsek toku. Místo toho jsme provedli odběr 21 profilů k zachycení vlivů nádrží/rybníků na přítocích. Sonda na měření kontinuální měření (pH, konduktivita, teplota a rozpuštěný kyslík) byla umístěna v toku od 17.8.2015 do 15.9.2015 a shromažďovala data v půlhodinovém intervalu.

Bioindikace mikrohabitatu Destičky s juvenilními perlorodkami byly nainstalovány v toku 24.5.2015 v proudnici bez překážek a exponovány po celou letní sezonu. a vyjmuty byly 30.8.2015 Byly použity veškeré dostupné malšské perlorodky a rozděleny do všech 3 úseků toku. Zároveň byly použity perlorodky z Blanice. Po vyjmutí destiček bylo hodnoceno přežívání a přírůstky.

Detrit Získali jsme vzorky detritu z 18 bioindikačních destiček a opakovali jsme odběry detritu v profilech, kde byla bioindikace prováděna. Vzorky jsme předběžně zpracovali, zamrazili a chemické rozbory budou provedeny v zimních měsících.

Publicita Navázali jsme kontakt s agenturou Blattfisch, která se zabývá problematikou perlorodky na rakouské straně, abychom získali komplexní přehled o zdrojích znečištění také v hraniční části toku.

1. průběžná zpráva projektu byla zpracována k 8.6.2015

8.8.2015

Screening jakosti vody v povodí byl proveden v 35 profilech s přihlédnutím k dostupnosti jednotlivých profilů v terénu. Screeningový odběr byl v horní a středním úseku realizován v lednu 2015, screening dolního úseku byl odebírán v únoru, protože v tomto úseku jsme v lednu dostihli vrchol povodňové vlny a data pro výběr profilů v tomto okamžiku by nebyla relevantní.

Systematický monitoring chemismu vody a jeho ročních změn je realizován v 22 profilech na řece Malši a jejích přítocích. Podařilo se nám zatím zachytit 2 typy extrémní situace - lednové tání (viz screening), zvýšený odtok po deštivé epizodě v květnu. Rozmístili jsme čidla na měření teploty a osvitu.

Bioindikace mikrohabitatu Byly vybrány 3 lokality pro umístění destiček s perlorodkami (horní, střední a dolní úsek toku) a destičky byly nainstalovány začátkem května do toku.

Publicita viz. vstupní seminář dostupný na těchto stránkách, který zároveň představuje zimní část projektu

Představení projektu

11.3.2015

Představení projektu na vstupním semináři dne 18.března 2015 v 13.00 v sídle AOPK v Praze na Chodově


Datum poslední aktualizace stránky: 22.6.2016

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí projektu

Ing. Věra Kladivová
vera_kladivova@vuv.cz
+420 220 197 366

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2015-2016. Statistika přístupů