CZ EN

Monitoring chemismu a biomonitoring
Horní Malše se zaměřením na nároky
perlorodky říční

ÚvodO projektuPodrobnostiEtapy řešeníAktualityKe staženíFotogalerie

Etapy řešení

Podrobná analýza povodí a screeningový monitoring Malše a jejích přítoků s odebráním bodových vzorků vody s cílem podchytit významné zdroje znečištění, referenční čisté toky a popsat geochemické pozadí regionu

Celoroční síť vybraných 22 profilů - pravidelné měsíční sledování základních parametrů povrchové vody a další parametry důležité pro biotop perlorodky včetně živin – dusíku a fosforu

V těchto profilech budou sledovány také extrémní situace: tání sněhu nebo jiné vysoké průtoky za nízké teploty, letní povodňový nebo bouřkový průtok a nízký průtok za vyšších teplot. V případě mimořádných situací v povodí budou chemické rozbory rozšířeny o další stanovení

Bude prováděn kontinuální záznam teploty a osvitu a další kontinuální měření v případě problémů v povodí

Na místech zvolených podle průběžných výsledků chemismu bude prováděn standardní biomonitoring prostředí s pomocí juvenilních perlorodek dle metodiky záchranného programu (1+, kontinuální měření osvitu a teploty, navíc analýza detritu) tak, aby byly sledovány všechny tři části sledovaného úseku řeky Malše

Datum poslední aktualizace stránky: 22.6.2016

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí projektu

Ing. Věra Kladivová
vera_kladivova@vuv.cz
+420 220 197 366

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2015-2016. Statistika přístupů