CZ EN

Monitoring chemismu a biomonitoring
Horní Malše se zaměřením na nároky
perlorodky říční

ÚvodO projektuPodrobnostiEtapy řešeníAktualityKe staženíFotogalerie

Podrobnosti

Projekt je zaměřen na realizaci části Záchranného programu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v České republice, na malšskou populaci na lokalitě Horní Malše.

Obsahem projektu je provedení základního chemického monitoringu biotopu perlorodky říční v EVL Horní Malše. Údaje o stavu vodního prostředí dosud nejsou k dispozici, s výjimkou neúplné jediné roční řady v přípravné studii pro plán péče. Pozornost je zaměřena na část povodí ležící nad Dolním Dvořištěm. Výsledkem bude návrh základních profilů pro dlouhodobý monitoring, sledující sezónní průběh ev. změny biotopu EVL. Monitoring jakosti vody bude doplněn sledováním prostředí formou bioindikací. Výsledkem bioindikací budou komplexní poznatky o stavu biotopu naší jediné populace, kde byla nalezena v jedné části areálu významnější kohorta subadultních jedinců z přirozené reprodukce.

Monitoring má být podkladem pro rozhodnutí, na jakou část EVL má Záchranný program soustředit své úsilí. Již je známo, že lesní část (hranice ČR – Cetviny) je méně eutrofní, ale chladná a tedy pro úspěšné rozmnožování perlorodky méně vhodná. Rovněž je ohrožena acidifikací a erozí. Střední úsek (Cetviny - Dolní Dvořiště) je ohrožen eutrofizací, zato je však teplejší. O dolní části EVL (Dolní Dvořiště – Kaplice) nejsou podstatě žádné informace. Lokalita je významná doloženým rozmnožováním perlorodky říční ve střední, již částečně eutrofizované části toku, a výskytem zbytkové populace i v posledním silně eutrofizovaném úseku.

Datum poslední aktualizace stránky: 22.6.2016

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí projektu

Ing. Věra Kladivová
vera_kladivova@vuv.cz
+420 220 197 366

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2015-2016. Statistika přístupů