CZ EN

Monitoring lokalit soustavy Natura 2000
jako nástroj pro efektivní management
a ochranu autochtonních populací raků

ÚvodO projektuPartneřiPodrobnostiAktualityVýstupyDataMobilní aplikace

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace „Raci v ČR“

V rámci prací na volně navazujícícm projektu „Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků“ byla realizována mobilní aplikace (aplikace pro mobilní telefony) „Raci v ČR“. Aplikace je určena všem zájemcům o ochranu našich raků a slouží především k zaznamenávání a hlášení výskytu raků v přírodě. Součástí aplikace jsou také informace nezbytné k identifikaci raků a dále pak obecné informace, jako např. základní informace o ochraně raků, jejich rozlišovacích znacích, základní terminologii atp.

Aplikaci si můžete stáhnout a další informace můžete nalézt: zde (odlaz na stránky projektu)

Upozornění:

Od 19.8.2021 je k dispozici aktualizovaná verze aplikace. Podrobnosti viz aktuality na stránkách projektu nebo přímo na Google Play.Datum poslední aktualizace stránky: 24.8.2021

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí projektu

RNDr. Jitka Svobodová
jitka_svobodova@vuv.cz

Manažer publicity

Ing. Jiří Picek
jiri_picek@vuv.cz

Projektový manažer

Mgr. Libuše Opatřilová
libuse_opatrilova@vuv.cz

Finanční manažer

Karel Havlák
karel_havlak@vuv.cz

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2015-2019. Statistika přístupů