CZ EN

Monitoring lokalit soustavy Natura 2000
jako nástroj pro efektivní management
a ochranu autochtonních populací raků

ÚvodO projektuPartneřiPodrobnostiAktualityVýstupyDataMobilní aplikace

Úvod

Vítáme Vás na stránkách projektu „Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků“.

QR kód stránek Práce na projektu probíhaly v odbobí od 1.1.2015 do 31.12.2016. Stránky projektu byly zpřístupněny 19.3.2015, po celou dobu řešení projektu pak byly průběžně aktualizovány a doplňovány a i po ukončení projektu zůstávají nadále plně dostupné.

Informace: V rámci prací na volně navazujícícm projektu „Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků“ řešeném od 1.1.2017 byly zpřístupněny (duben 2017) nové stránky věnované problematice raků. Naleznete je na adrese heis.vuv.cz/projekty/raci2017. Podrobněji viz též záložka „Aktuality“.
EEA Grants Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.

www.eeagrants.org,
www.eeagrants.cz

Datum poslední aktualizace stránky: 21.4.2017

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí projektu

RNDr. Jitka Svobodová
jitka_svobodova@vuv.cz

Manažer publicity

Ing. Jiří Picek
jiri_picek@vuv.cz

Projektový manažer

Mgr. Libuše Opatřilová
libuse_opatrilova@vuv.cz

Finanční manažer

Karel Havlák
karel_havlak@vuv.cz

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2015-2019. Statistika přístupů