Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – prostřednictvím
pozemkových spolků, aktivita Hydrogeologická studie poměrů vybraných
lučních rašelinišť na Jihlavsku

ÚvodO projektuPodrobnostiEtapy řešeníKe stažení

O projektu

Základní údaje o projektu

Název projektu: Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – prostřednictvím pozemkových spolků
Aktivita v rámci projektu: Hydrogeologická studie poměrů vybraných lučních rašelinišť na Jihlavsku
Číslo projektu: EHP-CZ02-OV-1-043-2015
Poskytovatel grantu: EHP fondy
Dotační titul: EHP fondy 2009 - 2014
Název programu: CZ02 - Životní prostředí
Programová oblast: Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí / Adaptace na změnu klimatu
Hlavní cíl programu: Zastavení ztráty biodiverzity
Zprostředkovatel programu: MF ČR (Česká republika)
Partner programu: Norwegian Environment Agency (Norsko)
Místní partner programu: MŽP ČR (Česká republika)
Řešitel projektu: Český svaz ochránců přírody (Česká republika)
Partner: Naturvernforbundet i Buskerud (Norsko)
Místní partneři: Čmelák, Denemark, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Sdružení pro venkov, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., ZO ČSOP JARO JAROMĚŘ, ZO ČSOP JESENÍK NAD ODROU, ZO ČSOP Kněžice, ZO ČSOP Launensia, ZO ČSOP Pozemkový spolek HÁDY, ZO ČSOP SEV Mravenec, ZO ČSOP VLAŠIM (Česká republika)
Řešitel aktivity: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce (Česká republika)
Zahájení projektu: 19.2.2015
Ukončení projektu: 30.4.2016

Datum poslední aktualizace stránky: 21.6.2016

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Koordinátor odborných prací v rámci aktivity

Mgr. Pavel Eckhardt
pavel_eckhardt@vuv.cz
+420 220 197 439

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2015-2016. Statistika přístupů