Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – prostřednictvím
pozemkových spolků, aktivita Hydrogeologická studie poměrů vybraných
lučních rašelinišť na Jihlavsku

ÚvodO projektuPodrobnostiEtapy řešeníKe stažení

Úvod

Vítáme Vás na stránkách aktivity „Hydrogeologická studie poměrů vybraných lučních rašelinišť na Jihlavsku“ řešené v rámci projektu „Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – prostřednictvím pozemkových spolků“.

Práce na projektu byly zahájeny 19.2.2015 a ukončeny 30.4.2016.

Stránky obsahují informace o řešené aktivitě a zároveň obsahují realizované výstupy řešení.

EEA Grants Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.

www.eeagrants.org,
www.eeagrants.cz

Datum poslední aktualizace stránky: 21.6.2016

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Koordinátor odborných prací v rámci aktivity

Mgr. Pavel Eckhardt
pavel_eckhardt@vuv.cz
+420 220 197 439

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2015-2016. Statistika přístupů