Zdroje vodohospodářských informací

Využívání a popularizace historických a současných vodohospodářských zdrojů informací
pro rozvoj environmentálně příznivé společnosti

ÚvodO projektuAktualityDatabázePartnerské webové stránkyPropagační aktivityWebové výstupy projektů

O projektu

Základní údaje o projektu

Název výzkumného projektu: Využívání a popularizace historických a současných vodohospodářských zdrojů informací pro rozvoj environmentálně příznivé společnosti
Identifikační číslo projektu:
Poskytovatel dotace: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Název programu: Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace na období 2018–2022
Řešitel projektu: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
Hlavní řešitel: RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D.
Další řešitelé: Ing. Jiří Dlabal, Ing. Miriam Dzuráková, Ing. Tomáš Fojtík, Ing. Milena Forejtníková, Ing, Hana Hudcová, Ing. Robert Kořínek, Ph.D., Ing. Arnošt Kult, RNDr. Denisa Němejcová, Ing. Jiří Picek, Ing. Pavel Richter, Ph.D., Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D., Mgr. Kateřina Sovová, Ph.D.
Zahájení řešení: 1. 1. 2018
Ukončení řešení:

Charakteristika projektu

Cílem výzkumného úkolu je – využitím výsledků výzkumu, historických zdrojů a zkušeností odborných pracovníků při řešení projektů – přispět k rozvoji a posilování znalostní základny a vytvoření environmentálně příznivé společnosti, která je definována v oblasti 5. (Environmentálně příznivá společnost) Koncepce výzkumu a vývoje Ministerstva životního prostředí na léta 2016 až 2025. K dosažení cílů budou využity dlouholeté zkušenosti pracovníků VÚV TGM, v.v.i., s řešením výzkumných projektů, s tvorbou různých typů výsledků a výstupů a jejich zveřejňováním. Záměrem bude využití moderních možností popularizace, osvěty a environmentální výchovy při vývoji účinných postupů směřujících ke změně spotřebního chování a přístupům k šetrnému hospodaření s vodou.

Datum poslední aktualizace stránky: 23.7.2018

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu (výzkumné oblasti)

RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D.
hana.mlejnkova@vuv.cz
+420 220 197 376

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2018. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů