Zdroje vodohospodářských informací

Využívání a popularizace historických a současných vodohospodářských zdrojů informací
pro rozvoj environmentálně příznivé společnosti

ÚvodO projektuAktualityDatabázePartnerské webové stránkyPropagační aktivityWebové výstupy projektů

Úvod

Využívání a popularizace historických a současných vodohospodářských zdrojů informací pro rozvoj environmentálně příznivé společnosti

je jednou ze 12 oblastí výzkumu „Dlouhodobé koncepce rozvoje Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i., na období 2018–2022“.

Toto téma bylo do koncepce zařazeno jako nástroj shromažďující informace na aktuální téma, kterým je „hospodaření s vodou“, a to nejen v současné době extrémních klimatických období. Cílem je soustředit široké spektrum materiálů, týkajících se hospodaření s vodou, do jednotné databáze, aby byly dobře dostupné pro využití při řešení dnešních i budoucích vodohospodářských problémů a zachovat je pro budoucí generace. Materiálů na téma „hospodaření s vodou“ bylo od dávných dob vytvořeno nemalé množství a lze předpokládat, že v nich lze nalézt odpovědi na mnohé z dnes opakovaně si kladených otázek. Věříme, že se do databáze podaří začlenit nejen odborné studie, ale i historické práce obsahující zkušenosti našich předků, kteří nejenže dokázali hospodařit s vodou tak, aby jim byla k užitku, ale dokázali zvládat i nepříznivá období sucha i povodní.

V rámci projektu se budeme snažit všemi dostupnými způsoby šířit osvětu v oblasti vodního hospodářství, propagovat výsledky a dlouholeté znalosti a zkušenosti pracovníků VÚV TGM, v.v.i., a jiných vodohospodářských institucí. Záměrem je využít moderní možnosti popularizace, osvěty a environmentální výchovy při vývoji účinných postupů směřujících ke změně spotřebního chování a přístupům k šetrnému hospodaření s vodou.

Datum poslední aktualizace stránky: 7.9.2018

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu (výzkumné oblasti)

RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D.
hana.mlejnkova@vuv.cz
+420 220 197 376

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2018. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů