CZ EN

Monitoring odpadních vod
odpadní voda jako diagnostické médium

ÚvodŘešitelský
tým
Řešené
projekty
PartneřiVýstupy projektu COVMONMonitoring
viru
SARS-CoV-2
Aktuální
výsledky
monitoringu
Publikace
a prezentace
výsledků
Implementace
projektu

Partneři

Projektoví partneři:

 1. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.: www.vri.cz
 2. 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Ústav hygieny a epidemiologie: hyg.lf1.cuni.cz
 3. Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.: www.iapg.cas.cz
 4. Ministerstvo obrany - Vojenský zdravotní ústav
 5. Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií: www.fekt.vut.cz
 6. Ústav veřejného zdraví Lékařské fakulty Masarykovy univerzity: www.muni.cz

Spolupracující organizace:

 1. družení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR): www.sovak.cz
 2. Státní zdravotní ústav (SZÚ): www.szu.cz/odpadni-vody-a-sars-cov-2
 3. VŠCHT, Ústav technologie vody a prostředí: tvp.vscht.cz
 4. CzWA (Asociace pro vodu): www.czwa.cz
 5. Pražské vodovody a kanalizace, a.s.: www.pvk.cz
 6. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.: www.bvk.cz
 7. Středočeské vodárny, a.s.: www.svas.cz
 8. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.: www.vak-bv.cz

Datum poslední aktualizace stránky: 8.8.2022

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

RNDr. Hana Zvěřinová Mlejnková, Ph.D.
hana.mlejnkova@vuv.cz
+420 220 197 376
+420 724 583 662

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2022. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů