CZ EN

Monitoring odpadních vod
odpadní voda jako diagnostické médium

ÚvodŘešitelský
tým
Řešené
projekty
PartneřiVýstupy projektu COVMONMonitoring
viru
SARS-CoV-2
Aktuální
výsledky
monitoringu
Publikace
a prezentace
výsledků
Implementace
projektu

Řešené projekty

Problematika je postupně řešena v rámci tematicky navazujících průjektů nebo interních grantů:

  1. 05/2020 - 12/2020: Interní grant „Monitoring SARS-CoV-2 v odpadních vodách“ (3600.52.33/2020) financovaný z prostředků na podporu rozvoje VÚV TGM, v. v. i., v roce 2020
  2. 01/2021 - 12/2022: Projekt „Využití monitoringu odpadních vod jako nástroje včasného varování před vznikem epidemiologické situace“ (VI04000017) řešený v rámci programu Bezpečnostního výzkumu České republiky 2015-2022 (4. VS BV III)
  3. 05/2022 - 12/2022: Interní grant „Kontinuální sledování přítomnosti SARS-CoV-2 v odpadních vodách“ (3600.52.09/2022) financovaný z prostředků na podporu rozvoje VÚV TGM, v. v. i., v roce 2022
  4. 01/2021 - 12/2026: Projekt „Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost (CEVOOH)“ (SS02030008) – část 2.A.1.4 „Mikrobiální zatížení povrchových vod“
Datum poslední aktualizace stránky: 4.8.2022

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

RNDr. Hana Zvěřinová Mlejnková, Ph.D.
hana.mlejnkova@vuv.cz
+420 220 197 376
+420 724 583 662

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2022. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů