CZ EN

Monitoring odpadních vod
odpadní voda jako diagnostické médium

ÚvodŘešitelský
tým
Řešené
projekty
PartneřiVýstupy projektu COVMONMonitoring
viru
SARS-CoV-2
Aktuální
výsledky
monitoringu
Publikace
a prezentace
výsledků
Implementace
projektu

Řešitelský tým

V současné době je řešitelský tým tvořen především řešiteli projektu COVMON:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.:

RNDr. Hana Zvěřinová Mlejnková, Ph.D. (mikrobiologie, Praha)

e-mail: hana.mlejnkova@vuv.cz
telefon: +420 220 197 376, +420 724 583 662

Mgr. Kateřina Sovová, Ph.D. (mikrobiologie, Brno)

e-mail: katerina.sovova@vuv.cz
telefon: +420 541 126 333, +420 730 164 582

Ing. Vojtěch Valášek (mikrobiologie, Praha)

e-mail: vojtech.valasek@vuv.cz
telefon: +420 736 521 148

Ing. Věra Očenášková (hydrochemie, Praha)

e-mail: vera.ocenaskova@vuv.cz
telefon: +420 724 979 016

Ing. Eva Juranová (hydrochemie, Praha)

e-mail: eva.juranova@vuv.cz
telefon: +420 734 239 451

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.:

Mgr. Petra Vašíčková, Ph.D. (virologie)

e-mail: vasickova@vri.cz

Mgr. Jakub Hrdý (virologie)

Mgr. Magdaléna Krásna (virologie)

e-mail: krasna@vri.cz

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Ústav hygieny a epidemiologie:

Prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. (epidemiologie)

e-mail: vladimir.bencko@lf1.cuni.cz

Prof. MUDr. Milan Tuček, CSc. (epidemiologie)

e-mail: milan.tucek@lf1.cuni.cz

RNDr. Milena Bušová, CSc. (epidemiologie)

e-mail: Milena.Busova@lf1.cuni.cz
Datum poslední aktualizace stránky: 8.8.2022

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

RNDr. Hana Zvěřinová Mlejnková, Ph.D.
hana.mlejnkova@vuv.cz
+420 220 197 376
+420 724 583 662

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2022. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů