Definování a hodnocení ploch rozhodných
pro dotaci strategických zdrojů podzemních vod
s ohledem na jejich ochranu a stabilizaci

ÚvodO projektuVýstupy

Výstupy

V průběhu řešení projektu byly realizovány následující výstupy.

Článek projektu: „Vývoj využití území a vliv na vodní zdroje hydrogeologického rajonu 4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy“

Zpráva: dokument pdf (617 kB)

Článek projektu: „Hydrogeologické poměry hydrogeologického rajonu 4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy z hlediska tvorby podzemní vody jako zdroje vody pitné“

Zpráva: dokument pdf (1,5 MB)

Datum poslední aktualizace stránky: 31.1.2024

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Kontaktní osoba

Mgr. David Honek, Ph.D.
david.honek@vuv.cz
+420 541 126 317

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2023. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů