Definování a hodnocení ploch rozhodných
pro dotaci strategických zdrojů podzemních vod
s ohledem na jejich ochranu a stabilizaci

ÚvodO projektuVýstupy

Úvod

Vítáme Vás na stránkách projektu „Definování a hodnocení ploch rozhodných pro dotaci strategických zdrojů podzemních vod s ohledem na jejich ochranu a stabilizaci“.

Na řešení projektu se společně podílí Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce a Česká geologická služba.

Tento projekt je realizován s finanční podporou Technologické agentury České republiky v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Prostředí pro život.
Datum poslední aktualizace stránky: 3.5.2023

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Kontaktní osoba

Mgr. David Honek, Ph.D.
david.honek@vuv.cz
+420 541 126 317

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2023. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů