Výsledná mapa rizika vysychání drobných vodních toků v ČR


          Mapa sestavena z 5 podkladových map: