Dopady atmosférické depozice

na vodní prostředí
se zohledněním klimatických podmínek

ÚvodO projektuPartneřiPodrobnostiAktualityVýstupyPro řešitele

Aktuality

Souhrnná zpráva projektu

4.5.2023, Praha

Na záložce „Výstupy“ byl nově doplněn text souhrnné zprávy projektu (souhrnná výzkumná zpráva).

Byly publikovány mapy rizikovosti mezipovodí vodních útvarů z hlediska atmosférické depozice

3.4.2023, Praha

Na stránkách projektu byly publikovány mapy rizikovosti mezipovodí vodních útvarů z hlediska atmosférické depozice pro vybrané ukazatele. Zároveň byla aktualizována databáze vlivu atmosférické depozice na vodní prostředí. Odkaz je k dispozici v záložce „Výstupy“.

V prostorách VÚV TGM, v. v. i., se uskutečnil workshop

9.3.2023, Praha

V prostorách VÚV TGM, v. v. i., se uskutečnil workshop „Podklady pro plánování v oblasti vod - hodnocení rizik“, kde byly prezentovány výsleky projektu.

Byla publikována první verze databáze vlivu atmosférické depozice na vodní prostředí

8.3.2023, Praha

První verze databáze byly zpřístupněna. Odkaz je k dispozici v záložce výstupy.

Řešitelům vyšel článek v časopice Atmosphere

3.1.2023, Praha

Článek „Atmospheric Deposition of Lead and Cadmium in a Central European Country over the Last Three Decades“ byl přijat publikován. Odkaz naleznete v sekci výstupy.

Mapové soubory byly doplněny a aktualizovány

15.12.2022, Praha

Mapy znečištění nadložního humusu v zájmových povodích byly aktualizovány, přidány byly mapy znečištění mechu v zájmových povodích. Odkaz naleznete v sekci výstupy.

Vyšel recenzovaný odborný článek

1.8.2022, Praha

Řešitelům projektu vyšel v časopise VTEI článek, shrnující první část výsledků z pilotních povodí. Odkaz na článek naleznete v sekci „Výstupy“.

Doplnění souboru map atmosférické depozice (arsen, nikl)

28.7.2022, Praha

Na stránkách projektu v sekci „Výstupy“ byl doplněn soubor map atmosférické depozice o mapy pro arsen a nikl.

Vyšel recenzovaný odborný článek

29.4.2022, Praha

Řešitelům projektu vyšel v časopise Atmosphere článek, zabývající se postupy pro sestavení map depozic benzo[a]pyrenu. Odkaz na článek naleznete v sekci „Výstupy“.

Koordinační schůzka projektu

12.4.2022, Praha

Proběhla šestá koordinační schůzka projektu propojenou formou online schůzky a osobního jednání na VÚV v Praze. Zápis z koordinační schůzky a další materiály budou uloženy v sekci „Pro řešitele“.

Zveřejnění souboru map atmosférické depozice

8.4.2022, Praha

Na stránkách projektu v sekci „Výstupy“ byly zveřejněny dosud zpracované mapy atmosférické depozice benzo[a]pyrenu a vybraných těžkých kovů (kadmium, olovo) pro vybrané roky v ropzsahu celé České republiky.

Koordinační schůzka projektu

16.12.2021, Praha

Proběhla pátá koordinační schůzka projektu propojenou formou online schůzky a osobního jednání na VÚV v Praze. Zápis z koordinační schůzky a další materiály budou uloženy v sekci „Pro řešitele“.

Zveřejnění souboru map

14.12.2021, Praha

Na stránkách projektu v sekci „Výstupy“ byl zveřejněn soubor map distribuce znečištění mechu a nadložního humusu atmosférickými spady v zájmových povodích byl zveřejněn Soubor map distribuce znečištění mechu a nadložního humusu atmosférickými spady v zájmových povodích.

Prezentace projektu formou posteru

16-17.9.2021, Praha

Na konferenci Životní prostředí - prostředí pro život, kterou CENIA - Česká informační agentura životního prostředí pořádala pod záštitou TAČR 16.-17.9. v Ballingově sále Národní technické knihovny (stránky konference), byl prezentován poster popisující metody a ukázku prvních výsledků projektu. Poster ve formátu pdf je ke stažení v sekci „Výstupy“.

Koordinační schůzka projektu

17.6.2021, Praha

Proběhla čtvrtá koordinační schůzka projektu propojenou formou online schůzky a osobního jednání na VÚV v Praze. Zápis z koordinační schůzky a další materiály budou uloženy v sekci „Pro řešitele“.

Terénní šetření

28.4.2021

V průběho zimy probíhaly pravidelné odběry srážek i povrchové vody na všech pilotních lokalitách.

Fotogalerie: skrýt fotogalerii
Velikost náhledů fotografií:
20210106a
20210106b
20210107a
20210107b

Pokračování měřicí kampaně v pilotních územích

11.11.2020

Ve vybraných pilotních územích byly odebrány vzorky vody, sedimentu a srážek.

Zahájení měřicí kampaně v pilotním území

6.10.2020

Ve vybraných pilotních územích byla zahájena monitorovací kampaň.

Zpřístupnění internetových stránek projektu

29.6.2020, Praha

Byly zpřístupněny internetové stránky projektu. Stránky budou v průběhu řešení postupně aktualizovány a doplňovány o aktuální informace o postupu řešení a, zejména v pokročilejším stadiu řešení projektu, dále také o realizované výsledky a výstupy.

Terénní šetření - Jizerské hory

23.6.2020, Jizerské hory

Bylo provedeno další terénní šetření zaměřené na mapování modelových lesních povodí, tentokrát v Jizerských horách.

Terénní šetření - Vysočina

2.6.2020, Vysočina

Bylo provedeno první terénní šetření zaměřené na mapování modelových lesních povodí na Vysočině.

Fotogalerie: skrýt fotogalerii
Velikost náhledů fotografií:
20200602_090158
20200602_091006
20200602_092024

Zahájení projektu

1.3.2020, Praha

Projekt byl zahájen. Práce byly zahájeny nezbytnými přípravnými a administrativními činnostmi.
Datum poslední aktualizace stránky: 4.5.2023

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Mgr. Silvie Semerádová
silvie.semeradova@vuv.cz
+420 220 197 346

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2020. Statistika přístupů