Dopady atmosférické depozice

na vodní prostředí
se zohledněním klimatických podmínek

ÚvodO projektuPartneřiPodrobnostiAktualityVýstupyPro řešitele

Výstupy

V průběhu řešení projektu byly realizovány následující výstupy.

Souhrnná zpráva

Souhrnná zpráva projektu „Dopady atmosférické depozice na vodní prostředí se zohledněním klimatických podmínek“

Identifikační číslo výsledku v rámci projektu: SS01010231-V2
Druh výsledku dle RIV: Vsouhrn – Souhrnná výzkumná zpráva

Zpráva: dokument pdf (9,4 MB)

Specializovaná databáze

Specializovaná databáze „Databáze rizikovosti z hlediska atmosférické depozice“

Byla připravena databáze rizikovosti mezipovodí vodních útvarů z hlediska možnosti významného ovlivnění atmosférickou depozicí.

Identifikační číslo výsledku v rámci projektu: SS01010231-V1
Druh výsledku dle RIV: S – Specializovaná veřejná databáze

Databáze: otevřít prohlížení

Databáze ke stažení: datová sada xls (2,3 MB)

Informace o databázi: soubor pdf (0,8 MB)

Mapové výstupy

Mapy rizikovosti útvarů povrchových vod z hlediska atmosférické depozice
Vyhodnocení rizika vstupu znečišťujících látek z atmosférické depozice do vodního prostředí
specializovaná mapa s odborným obsahem
Mapy znečištění mechu v zájmových povodích
Mapa distribuce znečištění mechu atmosférickými spady v zájmových povodích
specializovaná mapa s odborným obsahem
Mapy znečištění nadložního humusu v zájmových povodích
Mapa distribuce znečištění nadložního humusu v zájmových povodích
specializovaná mapa s odborným obsahem
Mapy atmosférické depozice v České republice
Mapy atmosférické depozice benzo[a]pyrenu a vybraných těžkých kovů (kadmium, olovo, arsen, nikl)
specializovaná mapa s odborným obsahem

Články (plánované)

Článek „Atmosférická depozice jako možný zdroj znečištění povrchových vod“

V časopise VTEI vyšel článek „Atmosférická depozice jako možný zdroj znečištění povrchových vod (Předběžné výsledky projektu, část 1. – těžké kovy)“ představující první část výsledků získaných v rámci terénních šetření v tomto projektu.

Identifikační číslo výsledku v rámci projektu: SS01010231-V4
Druh výsledku dle RIV: Jost – Ostatní články v odborných recenzovaných periodicích splňující definici druhu výsledku

Publikováno: VTEI (4/2022)
Autoři článku: Silvie Semerádová, Julie Sucharová, Tomáš Mičaník, František Sýkora, Lucie Jašíková

Článek: externí odkaz

Články (další)

Článek „Atmosférická depozice jako možný zdroj znečištění povrchových vod“

V časopise VTEI vyšel článek „Atmosférická depozice jako možný zdroj znečištění povrchových vod" představující výsledky získané v rámci terénních šetření v tomto projektu.

Druh výsledku dle RIV: Jost – Ostatní články v odborných recenzovaných periodicích splňující definici druhu výsledku

Publikováno: VTEI (4/2023)
Autoři článku: Tomáš Mičaník, František Sýkora, Tomáš Mičaník, Silvie Semerádová, Ivan Suchara, Nikola Verlíková, Julie Sucharová

Článek: externí odkaz

Článek „Atmospheric Deposition of Lead and Cadmium in a Central European Country over the Last Three Decades“

V časopise Atmosphere vyšel článek „Atmospheric Deposition of Lead and Cadmium in a Central European Country over the Last Three Decades“.

Publikováno: Atmosphere (23 December 2022)
Autoři článku: Iva Hůnová, Pavel Kurfürst, Markéta Schreiberová, Leona Vlasáková, Hana Škáchová

Článek: externí odkaz

Článek „Atmospheric Deposition of Benzo[a]pyrene: Developing a Spatial Pattern at a National Scale“

Řešitelům projektu z ČHMÚ vyšel v časopise Atmosphere článek zabývající se postupy pro sestavení map depozic benzo[a]pyrenu.

Publikováno: Atmosphere (29 April 2022)
Autoři článku: Iva Hůnová, Pavel Kurfürst, Leona Vlasáková, Markéta Schreiberová, Hana Škáchová

Článek: externí odkaz

Článek „Local fresh- and sea-water effects on fog occurrence“

Řešitelům projektu z ČHMÚ byl přijat k publikaci v časopise s IF článek zabývající se prediktory výskytu mlh, které hrají v atmosférické depozici významnou úlohu.

Publikováno: Science of The Total Environment (Volume 807, Part 2, 10 February 2022)
Autoři článku: Iva Hůnová, Marek Brabec, Jan Geletič, Marek Malý, Alexandru Dumitrescu

Článek: externí odkaz

Workshop

Workshop „Podklady pro plánování v oblasti vod - hodnocení rizik“

9.3.2023 byl v prostorách VÚV TGM, v. v. i., uspořádán workshop „Podklady pro plánování v oblasti vod - hodnocení rizik“, kde byly mimo jiné prezentovány výsledky projektu.

Prezentace ke stažení:

Prezentace o možnostech biomonitoringu: dokument pdf (6,4 MB)

Prezentace o výsledcích terénního šetření: dokument pdf (16,1 MB)

Prezentace o vyhodnocení rizikovosti: dokument pdf (4,3 MB)

Další výstupy

Poster na konferenci „Odpadové vody“

Na konferenci „Odpadové vody 2022“, kterou pořádala Asociácia čistiarenských expertov SR 19.-21.10.2022, byl prezentován poster popisující vybrané výsledky projektu a naznačující možnost jejich dalšího využití.

Poster ke stažení: dokument pdf (1,2 MB)

Příspěvek na konferenci „Životní prostředí - prostředí pro život“

Na konferenci „Životní prostředí - prostředí pro život“, kterou CENIA (Česká informační agentura životního prostředí) pořádala pod záštitou TAČR 12.-14.9.2022 v Ballingově sále Národní technické knihovny, byl prezentován příspěvek popisující východiska a vybrané výsledky projektu.

Prezentace ke stažení: dokument pdf (5,8 MB)

Poster na konferenci „Životní prostředí - prostředí pro život“

Na konferenci „Životní prostředí - prostředí pro život“, kterou CENIA (Česká informační agentura životního prostředí) pořádala pod záštitou TAČR 16.-17.9.2021 v Ballingově sále Národní technické knihovny, byl prezentován poster popisující metody a ukázku prvních výsledků projektu.

Poster ke stažení: dokument pdf (2,5 MB)

Datum poslední aktualizace stránky: 11.12.2023

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Mgr. Silvie Semerádová
silvie.semeradova@vuv.cz
+420 220 197 346

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2020. Statistika přístupů