Dopady atmosférické depozice

na vodní prostředí
se zohledněním klimatických podmínek

ÚvodO projektuPartneřiPodrobnostiAktualityVýstupyPro řešitele

Výstupy

Na této stránce jsou postupně, v návaznosti na průběh řešení projektu, doplňovány informace o realizovaných výstupech a výsledcích projektu.

Mapové výstupy

Mapy znečištění mechu v zájmových povodích
Mapa distribuce znečištění mechu atmosférickými spady v zájmových povodích
specializovaná mapa s odborným obsahem
Mapy znečištění nadložního humusu v zájmových povodích
Mapa distribuce znečištění nadložního humusu v zájmových povodích
specializovaná mapa s odborným obsahem
Mapy atmosférické depozice v České republice
Mapy atmosférické depozice benzo[a]pyrenu a vybraných těžkých kovů (kadmium, olovo, arsen, nikl)
specializovaná mapa s odborným obsahem

Články

Článek „Atmospheric Deposition of Lead and Cadmium in a Central European Country over the Last Three Decades“

V časopise Atmosphere vyšel článek "Atmospheric Deposition of Lead and Cadmium in a Central European Country over the Last Three Decades".

Článek: externí odkaz

Článek „Atmosférická depozice jako možný zdroj znečištění povrchových vod“

V časopise VTEI vyšel článek "Atmosférická depozice jako možný zdroj znečištění povrchových vod (Předběžné výsledky projektu, část 1. – těžké kovy)" představující první část výsledků získaných v rámci terénních šetření v tomto projektu.

Článek: externí odkaz

Článek „Atmospheric Deposition of Benzo[a]pyrene: Developing a Spatial Pattern at a National Scale“

Řešitelům projektu z ČHMÚ vyšel v časopise Atmosphere článek zabývající se postupy pro sestavení map depozic benzo[a]pyrenu.

Článek: externí odkaz

Článek „Local fresh- and sea-water effects on fog occurrence“

Řešitelům projektu z ČHMÚ byl přijat k publikaci v časopise s IF článek zabývající se prediktory výskytu mlh, které hrají v atmosférické depozici významnou úlohu.

Článek: externí odkaz

Další výstupy

Poster na konferenci „Odpadové vody“

Na konferenci „Odpadové vody 2022“, kterou pořádala Asociácia čistiarenských expertov SR, byl prezentován poster popisující vybrané výsledky projektu a naznačující možnost jejich dalšího využití.

Poster ke stažení: dokument pdf (1,2 MB)

Příspěvek na konferenci „Životní prostředí - prostředí pro život“

Na konferenci „Životní prostředí - prostředí pro život“, kterou CENIA (Česká informační agentura životního prostředí) pořádala pod záštitou TAČR 12.-14.9.2022 v Ballingově sále Národní technické knihovny, byl prezentován příspěvek popisující východiska a vybrané výsledky projektu.

Prezentace ke stažení: dokument pdf (5,8 MB)

Poster na konferenci „Životní prostředí - prostředí pro život“

Na konferenci „Životní prostředí - prostředí pro život“, kterou CENIA (Česká informační agentura životního prostředí) pořádala pod záštitou TAČR 16.-17.9.2021 v Ballingově sále Národní technické knihovny, byl prezentován poster popisující metody a ukázku prvních výsledků projektu.

Poster ke stažení: dokument pdf (2,5 MB)

Datum poslední aktualizace stránky: 3.1.2023

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Mgr. Silvie Semerádová
silvie.semeradova@vuv.cz
+420 220 197 346

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2020. Statistika přístupů