Dopady atmosférické depozice

na vodní prostředí
se zohledněním klimatických podmínek

ÚvodO projektuPartneřiPodrobnostiAktualityVýstupyPro řešitele

Výstupy

Na této stránce jsou postupně, v návaznosti na průběh řešení projektu, doplňovány informace o realizovaných výstupech a výsledcích projektu.

Mapové výstupy

Soubor map znečištění mechu v zájmových povodích
Mapa distribuce znečištění mechu a nadložního humusu atmosférickými spady v zájmových povodích
specializovaná mapa s odborným obsahem
Soubor map atmosférické depozice v České republice
Mapa atmosférické depozice benzo[a]pyrenu a vybraných těžkých kovů (kadmium, olovo)
specializovaná mapa s odborným obsahem

Články

Článek „Atmospheric Deposition of Benzo[a]pyrene: Developing a Spatial Pattern at a National Scale“

Řešitelům projektu z ČHMÚ vyšel v časopise Atmosphere článek zabývající se postupy pro sestavení map depozic benzo[a]pyrenu.

Článek: externí odkaz

Článek „Local fresh- and sea-water effects on fog occurrence“

Řešitelům projektu z ČHMÚ byl přijat k publikaci v časopise s IF článek zabývající se prediktory výskytu mlh, které hrají v atmosférické depozici významnou úlohu.

Článek: externí odkaz

Další výstupy

Poster na konferenci „Životní prostředí - prostředí pro život“

Na konferenci „Životní prostředí - prostředí pro život“, kterou CENIA (Česká informační agentura životního prostředí) pořádala pod záštitou TAČR 16.-17.9.2021 v Ballingově sále Národní technické knihovny, byl prezentován poster popisující metody a ukázku prvních výsledků projektu.

Poster ke stažení: dokument pdf (2,5 MB)

Datum poslední aktualizace stránky: 8.4.2022

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Mgr. Silvie Semerádová
silvie.semeradova@vuv.cz
+420 220 197 346

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2020. Statistika přístupů