Dopady atmosférické depozice

na vodní prostředí
se zohledněním klimatických podmínek

ÚvodO projektuPartneřiPodrobnostiAktualityVýstupyPro řešitele

Úvod

Vítáme Vás na stránkách projektu „Dopady atmosférické depozice na vodní prostředí se zohledněním klimatických podmínek“, jehož stěžejním cílem je přispět k podrobnějšímu pochopení vztahu mezi atmosférickou depozicí, znečištěním vod a dalších složek životního prostředí a to především s ohledem na rizikové látky, zejména pak vybrané těžké kovy a polyaromatické uhlovodíky (PAU) a následně tak přispět mj. k vhodnému návrhu opatření pro zlepšování stavu našich vod.

Na stránkách najdete zejména informace o projektu a řešené problematice, postupně zde pak budou doplňovány také informace o průběhu řešení projektu a, v pokročilejší fázi řešení, také zpřístupňovány realizované výsledky a výstupy.

Tento projekt je realizován s finanční podporou Technologické agentury České republiky v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Prostředí pro život.
Datum poslední aktualizace stránky: 12.10.2022

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Mgr. Silvie Semerádová
silvie.semeradova@vuv.cz
+420 220 197 346

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2020. Statistika přístupů