Voda pro Prahu

ÚvodO projektuPodrobnostiEtapy řešeníKe staženíVýsledkyPublicita

Etapy řešení

Etapa 1 (1.1.-30.6.2017)

V této etapě proběhlo:

 1. Řízení projektu, koordinace jednotlivých aktivit a činností, ekonomické řízení projektu,
 2. Monitoring a sběr stávajících hydrologických a klimatických dat - monitoring PPCP (včetně kontrolních měření), budování měrných profilů, hydrologická měření,
 3. Vyhodnocení účinku - vyhodnocení monitoringu PPCP, vyhodnocení hydrologických a klimatických dat,
 4. Průzkum lokalit, monitoring společenstev a výběr pilotních lokalit,
 5. Analýza zájmového území - terénní průzkum, ohrožení erozní a větrnnou erozí, srážkoodtokové poměry, ÚPD, ÚSES a další studie včetně meliorací,
 6. Detailní monitoring změn jakosti vody v podélním profilu v intravilánu - vytvoření sítě vzorkovacích bodů, vlastní monitoring, mapování hydromorfologických charakteristik, Evidence přítoků a přísunů znečištění.

Etapa 2 (1.7.-31.12.2017)

V této etapě proběhlo:

 1. Řízení projektu, koordinace jednotlivých aktivit a činností, ekonomické řízení projektu,
 2. Monitoring a sběr stávajících hydrologických a klimatických dat - monitoring PPCP (včetně kontrolních měření), budování měrných profilů, hydrologická měření,
 3. Vyhodnocení účinku - vyhodnocení monitoringu PPCP, vyhodnocení hydrologických a klimatických dat,
 4. Pilotní instalace, vyhodnocení účinku - příprava a instalace struktur v pilotních lokalitách, sledování a hodnocení účinku instalací,
 5. Pilotní instalace, vyhodnocení účinku - příprava a instalace struktur v pilotních lokalitách, sledování a hodnocení účinku instalací,
 6. Analýza zájmového území - terénní průzkum, srážkoodtokové poměry,
 7. Vyhodnocení řešení a návrhy opatření - komplexní systém PEO a PPO,
 8. Výstupy řešení analytické části,
 9. Popularizace a propagace použitých postupů a výsledků - internetové stránky projektu,
 10. Detailní monitoring změn jakosti vody v podélním profilu v intravilánu - vlastní monitoring, mapování hydromorfologických charakteristik, evidence přítoků a přísunů znečištění,
 11. vyhodnocení aktivity - tlaky na jakost vody, hydromorfologické problémy, technické tlaky - doprava, rekreace.

Etapa 3 (1.1.-30.6.2018)

V této etapě proběhlo:

 1. Řízení projektu, koordinace jednotlivých aktivit a činností, ekonomické řízení projektu,
 2. Monitoring a sběr stávajících hydrologických a klimatických dat - monitoring PPCP (včetně kontrolních měření), budování měrných profilů, hydrologická měření,
 3. Vyhodnocení účinku - vyhodnocení monitoringu PPCP, vyhodnocení hydrologických a klimatických dat,
 4. Vývoj a tvorba výstupů, příprava funkčního vzorku - návrh varovného systému, návrh softwaru (predikce průtoků, klimatické scénáře),
 5. Pilotní instalace, vyhodnocení účinku - příprava a instalace struktur v pilotních lokalitách, sledování a hodnocení účinku instalací,
 6. Finalizace výsledků a vytvoření minimálně dvou funkčních vzorků - finalizace výsledků a jejich uplatnění (užitné vzory),
 7. Popularizace a propagace použitých postupů a výsledků - internetové stránky projektu, popularizace a propagace použitých postupů a výsledků,
 8. Analýza zájmového území - terénní průzkum,
 9. Vyhodnocení řešení a návrhy opatření - komplexní systém PEO a PPO, stanovení účinnosti, projednání návrhů opatření,
 10. Výstupy řešení - analytické části, návrhové části,
 11. Popularizace a propagace použitých postupů a výsledků.

Etapa 4 (1.7.-31.12.2018)

V této etapě proběhlo:

 1. Řízení projektu, koordinace jednotlivých aktivit a činností, ekonomické řízení projektu,
 2. Monitoring a sběr stávajících hydrologických a klimatických dat - monitoring PPCP (včetně kontrolních měření), budování měrných profilů, hydrologická měření,
 3. Vyhodnocení účinku - vyhodnocení monitoringu PPCP, vyhodnocení hydrologických a klimatických dat,
 4. Vývoj a tvorba výstupů, příprava funkčního vzorku - návrh varovného systému, návrh softwaru (predikce průtoků, klimatické scénáře),
 5. Prezentace a šíření výsledků - odborný workshop a další šíření výsledků, pracovní setkání, příprava implementace výsledků,
 6. Pilotní instalace, vyhodnocení účinku - sledování a hodnocení účinku instalací,
 7. Finalizace výsledků a vytvoření minimálně dvou funkčních vzorků - finalizace výsledků a jejich uplatnění (užitné vzory),
 8. Popularizace a propagace použitých postupů a výsledků - internetové stránky projektu, popularizace a propagace použitých postupů a výsledků,
 9. Analýza zájmového území - terénní průzkum,
 10. Vyhodnocení řešení a návrhy opatření - stanovení účinnosti, návrh rozsahu KoPÚ,
 11. Výstupy řešení navrhované části,
 12. Popularizace a propagace použitých postupů a výsledků,
 13. monitoring změn jakosti vody v podélním profilu v intravilánu - vyhodnocení aktivit: tlaky na jakost vody, Hydromorfologické problémy, technické tlaky - doprava, rekreace,
 14. Příprava výstupů řešení, příprava funkčního vzorku - ověření funkce stávajících modelů pro získaná data, zpracování konkrétního modelu pro zájmový tok/úsek.

Datum poslední aktualizace stránky: 14.1.2019

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Koordinátor projektu

Mgr. Aleš Zbořil
ales.zboril@vuv.cz
+420 220 197 400

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Statistika přístupů