Řešení rybníků a malých vodních nádrží z hlediska možnosti dodržování MZP
a bezpečnosti při povodních

ÚvodO projektuVýstupy

Úvod

Vítáme Vás na stránkách projektu „Řešení rybníků a malých vodních nádrží z hlediska možnosti dodržování MZP a bezpečnosti při povodních“, který se zabývá posouzením dvou různých extrémních hydrologických jevů - sucha a povodní - s ohledem na vodní díla rybníky a malé vodní nádrže.

Na stránkách naleznete informace o projektu a dosažených výsledcích.

Datum poslední aktualizace stránky: 31.1.2024

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Kontaktní osoba k projektu za řešitele

Ing. Veronika Táboříková
veronika.taborikova@vuv.cz
+420 220 197 382

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2018. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů
s