Hodnocení území na bývalých rybničních soustavách (vodních plochách) s cílem posílení udržitelného hospodaření s vodními a půdními zdroji v ČR

RNDr. Renata Pavelková Chmelová, Ph.D.
Ing. Václav David, Ph.D.
Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D.
Mgr. Lucie Peterková, Ph.D.

INTERAKTIVNÍ MAPA
DOSTUPNÉ REŽIMY MAPY: AJAX
  /  JAVA
6472 přístupů (28.11.2021 13:09) 
přístupy jsou počítány od 16.2.2015 Detaily o počtu přístupů na stránky