VÚV TGM, v.v.i. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce Praha, leden 2016
Projekt NAZV KUS QJ1220233