Projekt „Vysychání toků v období klimatické změny: predikce rizika a biologická indikace epizod vyschnutí jako nové metody pro management vodního hospodářství a údržby krajiny“

Projekt je podporován Technologickou agenturou ČR (č. TA02020395).
Více o projektu na http://www.sucho.eu/

Na přípravě mapy rizika vysychání drobných vodních toků se podíleli: S. Zahrádková, O. Hájek, P. Treml, P. Pařil, M. Straka, D. Němejcová, M. Polášek, P. Ondráček

*Metodika je uložena ve Středisku vědecko-technických informací (SVTI) Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM, v.v.i., který vlastní autorská práva k této metodice (http://www.vuv.cz/index.php/cz/svti-a-knihovna); dále na Odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí (certifikační orgán).