Stav a ekologický potenciál útvarů povrchových vod

Data ke stažení

Zde dostupná data ke stažení představují aktuální verzi evidence. Dostupné starší verze evidence jsou k dispozici ke stažení pod odkazem "Archiv" (jsou-li k dispozici). Data ke stažení jsou komprimována do zip souborů.

Data ke stažení
Druh Název Formát Velikost Datum aktualizace Odkaz
Datová sada Stav a ekologický potenciál útvarů povrchových vod, referenční datum 22.12.2021 txt, xml 3, 54 MB 2.5.2022 Stažení dat
Dokumentace Katalog evidencí ISVS VODA vedených VÚV TGM, v.v.i. pdf 2,96 MB 27.4.2022 Stažení dat
Služby WMS Datová sada je dostupná také prostřednictvím služeb WMS https://heis.vuv.cz/data/webmap/wms.dll
Služby WFS Datová sada je dostupná také prostřednictvím služeb WFS https://ags2.vuv.cz/arcgis/services/isvs_voda/isvs_voda/MapServer/WFSServer
Metadata Informace o datech https://heis.vuv.cz/xmicka/record/basic/CZ-VUV-MD-UtvaryPOVStav
Zobrazení dat online a další informace k těmto datům naleznete na stránkách heis.vuv.cz Odkaz

Přehled použitých formátů dat
Typ dat Formát Formát - popis Poznámka
Geografická shp Esri Shapefile (Esri ArcView)
Atributní txt Textový soubor s oddělovačem (středník nebo tabulátor) a s hlavičkou v prvním řádku
Rastrová tif Rastr nebo georeferencovaný rastr (TIFF)
Metadata xml Extensible Markup Language (W3C)
Dokumentace pdf Portable Document Format (Adobe)
Poznámka: Datová sada může, v závislosti na charakteru dat, obsahovat pouze některé z uvedených typů datových souborů.

Upozornění: Data lze používat pouze v souladu s uvedenými informacemi o datech (metadaty).

Datum poslední aktualizace nebo revize stránky: 2.5.2022
Technické zabezpečení: HYDROEKOLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VÚV TGM a DIBAVOD.
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2002-2017.