Mapa: Vodní hospodářství a ochrana vod

Tématický obsah

Mapa obsahuje údaje z oblasti vodního hospodářství a ochrany vod, tj. údaje týkající se struktury a základních charakteristik povrchových a podzemních vod, vymezení chráněných území s vazbou na vody, užívání vod a vlivů na jejich stav a sledování a hodnocení stavu vod. Mapový pohled je doplněn referenčními podkladovými mapami (v rastrovém formátu), zejména základními mapami ČR v měřítku 1:10000 a 1:50000 ČÚZK.

Informace o datech v mapě

Podrobnější specifikaci v mapě zabrazovaných dat lze nalézt po kliknutí na ikonu "i" u jednotlivých vrstev uvedených v legendě mapy.


Datum poslední aktualizace nebo revize stránky: 23.7.2019