Vodohospodářské mapy

Přehled vybraných vodohospodářských map

Rastrové mapy:

Vektorové mapy:

Poznámka: Časové údaje v závorkách označují datum poslední aktualizace, resp. datum platnosti dané mapy.

Další informace

OdkazHEIS VÚV: Informace o datech a stažení dat


Datum poslední aktualizace nebo revize stránky: 15.8.2012